Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Kulut

Artikkeli on tuotettu yhteistyössä Accountor Go:n kanssa.

Mitä työntekijän palkkaaminen maksaa yrityksellesi?

Kassakone kilisee, puskaradio pauhaa, ja kalenterissa alkaa olla enemmän töitä kuin itse ehtisi tehdä.

Tämä lienee jokaisen yksinyrittäjän unelmatilanne, mutta samalla se nostaa esiin kinkkisen kysymyksen: olisivatko auttavat kädet tarpeen?

Läheskään kaikki yksinyrittäjät eivät halua käyttää ulkopuolista apua, mutta työmäärän kasvaessa osa turvautuu esimerkiksi vuokratyöfirman, laskutuspalvelun tai oman toiminimen kautta työskenteleviin tilapäisapureihin.

Yrittäjän kannalta tämä on helppo ratkaisu – lasku vain maksuun ja homma on hoidossa. Byrokratiaan tuhraantuva aika jää verrattain pieneksi.

Jos lisäkäsien tarve kuitenkin on jatkuvaa, ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on vaihtoehto, jota moni pohtii. Yrittäjälle kyseessä on iso henkinen ja taloudellinen ponnistus, sillä työnantajapuolelle siirtyminen tuo mukanaan lukuisia uusia vastuita.

Onnistuneesti toteutettuna ensimmäisen työntekijän palkkaaminen voi olla alkusysäys kasvulle, mutta jos jokin menee pieleen, edessä saattaa olla kärsimysten tie.

Kuinka paljon uudesta työntekijästä koituu yrittäjälle kuluja?

Suurimpia taloudellisia kysymyksiä ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa ovat työntekijästä aiheutuvat todelliset kustannukset sekä palkkaamisen kannattavuus.

Jos uudelle kokoaikaiselle työntekijälle maksetaan esimerkiksi 2200 euron bruttopalkkaa kuukaudessa, tämän summan päälle tulevat vielä pakolliset työnantajamaksut eli:

  • työeläke-, sosiaaliturva- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä
  • tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu.

Näiden lisäksi työnantaja joutuu pulittamaan vuosilomista ja arkivapaista johtuvat kulut. Maksettavaa voi kertyä myös rekrytoinnista, koulutuksista tai uuden työntekijän palkkaukseen liittyvistä vaate-, työkalu- tai toimitilakuluista.

Melko yleisesti käytetyn nyrkkisäännön mukaan työntekijän bruttopalkka tulisi kertoa minimissään 1,5:llä todellisten kustannusten selvittämiseksi. Tällöin esimerkiksi 2200 euron kuukausipalkkaa saavasta työntekijästä koituu työnantajalle 3300 euron menoerä kuukaudessa.

Kulut

Työntekijästä aiheutuvat kustannukset vaihtelevat kuitenkin muun muassa toimialan, noudatettavan työehtosopimuksen sekä sairauspoissaolojen määrän mukaan.

Käytännössä kerroin voi siis helposti olla suurempikin kuin 1,5. Budjetointia tehdessä yllätyksiin kannattaa varautua – kulujen laskeminen alakanttiin on aina omaan jalkaan ampumista.

Lakisääteisistä työnantajamaksuista löytyy tarkempaa tietoa Suomen Yrittäjien verkkosivuilta. Sivuston palkkalaskurilla voit myös tehdä omaan tilanteeseesi perustuvia laskelmia työntekijän palkkaamisen kustannuksista.

Paljonko uuden työntekijän pitäisi yritykselle tuottaa?

Ensimmäisen työntekijän palkkaamista mietittäessä on olennaista tehdä realistiset laskelmat siitä, onko töitä tiedossa riittävästi ja kuinka paljon lisää tuottoa työntekijän pitäisi yritykselle tehdä.

Jos työntekijästä koituvat todelliset kustannukset ovat aiemmassa esimerkissä mainitut 3300 euroa kuukaudessa, vähintään tämän verran myyntikatetta (eli myyntivoittoa) hänen pitäisi yritykselle kerryttää, jotta palkka saataisiin maksettua ilman että yritykselle aiheutuu tappiota.

Kuinka paljon lisämyyntiä tämä sitten tarkoittaa kuukaudessa? Vastaus riippuu yrityksen myyntikateprosentista, joka voi vaihdella paljon toimialan mukaan.

Myyntikateprosentti kertoo, kuinka iso osa liikevaihdosta jää käytettäväksi muihin kuluihin, kun tuotteen hankkimisen tai valmistuksen muuttuvat kustannukset on ensin vähennetty.

Tuotteita myytäessä myyntikate on yleensä helppo laskea miinustamalla tuotteiden myyntihinnasta niiden sisäänostohinta. Palveluita myytäessä laskelmat eivät ole näin yksinkertaisia.

Kuvitellaan, että yrityksen myyntikate olisi esimerkiksi 60 %. Tällöin 3300 euron myyntikatteen saavuttaakseen liikevaihdon (eli myyntituottojen summan ilman arvonlisäveroa) tulisi olla 5500 euroa kuukaudessa. Kun tähän 5500 euroon vielä lisätään 24 prosentin arvonlisävero, tulokseksi saadaan 6820 euroa.

Myyntikatteen ollessa 60 % yrityksen tulisi siis tehdä 6820 euroa kuukausittaista lisämyyntiä, jotta uuden työntekijän 2200 euron bruttopalkka saataisiin kuitattua. Koska yrityksen tavoite on kuitenkin tehdä myös voittoa, summan tulisi olla vielä tätäkin suurempi.

Uusi tyontekija

Huomaathan, että luvut ovat vain esimerkkejä ja saattavat todellisuudessa vaihdella paljonkin yrityksen toimialan ja sitä kautta myyntikatteen mukaan.

Kyse ei silti ole pelkästään rahasta. Kannattavuuden lisäksi ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa on aina myös inhimillinen puolensa. Jos henkilökemiat eivät toimi, työnteko voi nopeasti muuttua raskaaksi, vaikka kassakone laulaisi.

Lisäksi ennen työsuhdetta ja sen alkutaipaleella yrittäjän aikaa – eli rahaa – kuluu rekrytointiin kuuluviin rutiineihin. Tällaisia rutiineja ovat muun muassa työntekijän vakuutusten ja työterveyshuollon järjestäminen, työsopimuksen tekeminen sekä työehtosopimukseen liittyvien pykälien selvittäminen. Nämä vievät yllättävän paljon yrittäjän omaa tuottavaa työaikaa.

Palkkaaminen sisältää myös mahdollisuuksia – ja tukea on saatavilla

Kuten olemme edellä todenneet, ensimmäisen työntekijän palkkaaminen ei ole riskitöntä. Tästä huolimatta Suomessa riittää kosolti rohkeita yrittäjiä, jotka tämän askeleen jossain vaiheessa työuraansa ottavat. Ilmassa leijuvia uhkakuvia ollaan valmiita sietämään, koska palkkaus sisältää aina myös mahdollisuuksia, kuten:

  • liiketoiminnan laajentaminen,
  • yrityksen arvon kasvattaminen, ja
  • työkuorman ja vastuualueiden jakaminen.

Vuokratyöntekijään verrattuna yrityksen oma työntekijä saattaa olla motivoituneempi ja sitoutuneempi yritykseen. Tällaisen henkilön kanssa liiketoiminnan kehittäminen sujuu todennäköisesti jouhevammin vuokratyöntekijään verrattuna.

Työntekijän palkkaamisen helpottamiseksi on olemassa erilaisia tukia, joista palkkatuki lienee monelle tutuin. Kyse on työttömien työnhakijoiden työllistymistä edistävästä tuesta, jota Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Toistaiseksi voimassa olevan ja määräaikaisen työsuhteen lisäksi palkkatukea voidaan myöntää myös oppisopimuskoulutukseen. Lisätietoja palkkatuesta voit halutessasi lukea esimerkiksi TE-toimiston sivuilta.

Työntekijän palkkaamista harkitessa neuvoja kannattaa yrittäjäverkostojen lisäksi kysyä myös omalta kirjanpitäjältä tai tilitoimistolta. Heille tilanne on tuttu, ja kirjanpitäjä osaa kysymyksiin vastaamisen lisäksi nostaa esiin seikkoja, joita et välttämättä itse muistanut ottaa huomioon.

Ota käyttöön ilmainen laskutusohjelma

Arkhimedes-laskutusohjelma

Hallitse myyntejäsi ja asiakkuuksiasi ilmaisella Isolta Arkhimedes-laskutusohjelmalla. Maksa vasta laskumääräsi kasvaessa.

Ota heti käyttöön tai Lue lisää