Markkinointi – Janssi & Minssi

Ennen markkinointiviestinnän aloittamista, Katin piti miettiä, miltä haluaa, että liike näyttää. Eli päättää liikkeeen ja yrityksen imago. Kati aloitti toiminnan täysin ”puhtaalta pöydältä” eli esimerkiksi yrityksen logoa, käyntikortteja, kotisivuja tai muuta markkinointiin liittyvää ei ollut tehty valmiiksi. Kati panosti Janssi & Minssin yleisimeen luomiseen paljon ja sai siihen myös tuttaviltaan apua.

Sosiaalista mediaa markkinoinnin keinona, Kati pitää hyvänä, nopean päivitysmahdollisuuden ja laajan kattavuuden vuoksi: Sosiaalisen median kanavien kautta tavoittaa laajan määrän asiakkaita nopeasti. Katilla on liikkeessään aina vain muutamia kappaleita samaa tuotetta. Facebook on toiminut Katille hyvänä väylänä välittää tietoa siitä, mitä tuotteita on tällä hetkellä saatavilla.

Kati pitää lehdistöyhteyksiä tärkeänä markkinoissa ja hän on lähettänyt eri lehtien toimittajille muutamia tiedotteita liikkeestään ja toimestaan. Henkilökohtainen tapaaminen toimittajan kanssa on kuitenkin tehokkaampaa ja toimivampaa. Katin liikkeessä on sattumalta käynyt toimittaja, jotka ovat olleet kiinnostuneita liikkeestä. Kasvokkaine kohtaamisen kautta Kati on saanutkin lehtiin mainintoja , jotka ovat tuoneet liikkeeseen uusia asiakkaita.

Katilla markkinointi ei keskity vain uusasiakashankintaan vaan myös liikeessä imagon ja palvelun parantamiseen. Tällöin pidetään yllä myös liikeessä jo asioineiden asiakkaiden mielenkiintoa. Tyytyväiset asikkaat levittävät sanaa ja ”puskaradio” on toimitut myös Katin eduksi.

Katin mielestä yksi tärkeimmistä asioista, jotka hänen alallaan kannattaa huomioida markkinointiviestinnässä, on suunnitelmallisuus. Ala painottuu sesonkeihin, joten tulevan sesongin markkinointi täytyy suunnitella hyvissä ajoin jo ennen seuraavan sesongin alkua.

Ota käyttöön ilmainen laskutusohjelma

Arkhimedes-laskutusohjelma

Hallitse myyntejäsi ja asiakkuuksiasi ilmaisella Isolta Arkhimedes-laskutusohjelmalla. Maksa vasta laskumääräsi kasvaessa.

Ota heti käyttöön tai Lue lisää