Markkinointi – Malva Mei

Tapasimme Kaisa Paaston kanssa keskustellaksemme hänen kokemuksistaan markkinoinnista.

Kaisa mietti yrityksensä ja tuotteensa markkinointia heti alkuvaiheesta asti hyvinkin paljon. Tuotteet itsessään ovat olennainen osa markkinointimateriaalia ja mm. pakkauksen ulkoasuun ja sisältöön on käytetty paljon ajatustyötä. Kaisa haluaa, että tuote kiinnittää huomion kaupan hyllyllä sekä tuottaa elämyksen lapselle, kun paketti avataan. Verkkokauppamyynnissä Kaisa on taasen kiinnittänyt huomiota nettisivujen ulkoasuun ja toimivuuteen. Verkkokaupan kautta tapahtuva myynti on yrityksen toiminnan pohja.

Lisäksi pakkauksen sisällä oleva tarina on osa jälkimarkkinointia, jolla pohjustetaan seuraavan paketin ostoa ja luodaan tarvetta.

Kaisa on ollut myös aktiivinen mediasuhteiden hoitamisessa ja lähettänyt tiedotteita lehdistölle. Sitä kautta hän on saanutkin muutaman lehtijutun sekä tuote-esittelyjä. Kaisan mielestä lehtijutut ovat olleet hyviä markkinoinnin tekemisessä ja ne ovat olleet tehokkaampaa kuin maksettu mainonta. Hän aikoo panostaa siihen jatkossakin ja lähettää mm. pakkauksia lehtiin.

Nettimarkkinoinnin puolella Kaisa on tehnyt yhteistyötä myös bloggaajien kanssa, josta hänellä on kertynyt tähän mennessä todella hyviä kokemuksia. Kaisa korostaa blogien merkitystä markkinoinnissa, koska neutraali suosittelija toimii ns. luotettavampana lähteenä ja voi todennäköisesti johtaa toimintaan (ostamiseen).

Markkinoinnin mittaamisen suunnittelun Kaisa koki mukavaksi ja mielenkiintoiseksi. Nettisivuilla hänellä on seuranta siitä, kuinka paljon porukkaa käy sivuilla. Toisekseen hän seuraa myös ostavien asiakkaiden suhdetta kokonais kävijämäärään.

Kaisa on myös huomioinut lapset markkinoinnin kohderyhmänä, vaikka ostajana toimii vanhemmat. Tuotetta ja markkinointia pyritään tuomaan lapsia lähemmäksi. Markkinointi on hänen tapauksessaan kaksivaiheinen, jossa ensin vedotaan vanhempiin ja myöhemmin lapsiin. Kaisa on käynyt myös messuilla jonkin verran vaikkakin ne ovat olleet rahallisesti iso satsaus. Sieltä hän on lähinnä saanut lehdistöhuomiota ja jälleenmyyjiä.

Malva Mei

Kaisan vinkki aloittelevalle yrittäjälle on pitkäjänteisyys ja useamman eri kanavan hyödyntäminen yhtäaikaisesti.  Markkinointiponnistelujen tulokset eivät näy heti, vaan tulevat hieman viiveellä.

Ota käyttöön ilmainen laskutusohjelma

Arkhimedes-laskutusohjelma

Hallitse myyntejäsi ja asiakkuuksiasi ilmaisella Isolta Arkhimedes-laskutusohjelmalla. Maksa vasta laskumääräsi kasvaessa.

Ota heti käyttöön tai Lue lisää