Isolta Oy:n tietosuojakäytäntö ja rekisteriseloste

Päivitetty 22.7.2014

Henkilörekisteri ja rekisterinpitäjä

Henkilörekisterin nimi:

Isolta Oy:n Käyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjä:

Isolta Oy
Y-tunnus: 1854047-8
Osoite: Kaisaniemenkatu 6 A, 00100 Helsinki, Suomi
Puh: +358 0207 181 710
Sähköposti: info@isolta.com
Yhteyshenkilö: Mikko Ilomäki, (sähköposti: mikko.ilomaki@isolta.com)


Yksityisyyden suojasi on meille tärkeä

Isolta Oy (”Isolta”) kunnioittaa yksityisyyttäsi. Noudatamme meihin sovellettavia lakeja emmekä käsittele asiakkaidemme ja muiden henkilöiden tietoja ilman henkilön suostumusta tai muuta lainmukaista perustetta. Käsittelemme vain niitä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi, laadukkaiden palveluiden tarjoamiseksi tai toimintamme kehittämiseksi.

Tämä Tietosuojakäytäntö soveltuu Isoltan tarjoamien palveluiden käyttäjien (”käyttäjä”, ”käyttäjät”) henkilötietojen käsittelyyn, ja siinä kuvataan keskeiset Isoltan harjoittamaa henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet ja tarkoitukset. Käyttäjät voivat olla Isoltan asiakkaita tai asiakasyritysten edustajia. Tuotteemme ja palvelumme voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille tai palveluihin. Näihin sivustoihin ja palveluihin soveltuvat niiden omat tietosuojakäytännöt. Isolta ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai niiden toiminnassa tapahtuvasta tietojenkäsittelystä ja suosittelee tutustumaan erikseen kulloinkin sovellettavaan tietosuojakäytäntöön.

Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

Henkilötiedolla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Isolta voi käsitellä palveluidensa tarjoamiseksi käyttäjien henkilötietoja. Tiedot tallennetaan Isoltan Käyttäjärekisteriin.

Isolta saa käsittelemänsä tiedot säännönmukaisesti käyttäjältä itseltään palveluiden käytön yhteydessä. Isolta rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka hän itse ilmoittaa rekisteröityessään, tilausta tehdessään tai palvelua käyttäessään. Tällaisina tietoina saatamme kysyä esimerkiksi henkilöön liittyviä ja yritystä koskevia tietoja, yhteyshenkilön nimeä sekä yhteystietoja kuten osoitetta, sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa. Lisäksi Isolta kerää tietoja palvelun käytöstä sekä Isoltan että käyttäjän välisestä yhteydenpidosta. Palvelun käyttöä kuvaavina tietoina Isolta voi kerätä tietoa käyttöliittymäelementtien käyttöön ja palvelun käyttöaktiivisuuteen liittyen.

Tietojen käyttötarkoitus

Tietojenkäsittely Käyttäjärekisterin yhteydessä perustuu ensisijaisesti asiakassuhteeseen tai käyttäjän Isoltalle antamaan suostumukseen käsitellä käyttäjän ilmoittamia tietoja. Rekisteröitymällä palveluun tai ilmoittamalla tietonsa käyttäjä suostuu siihen, että Isolta voi käsitellä käyttäjän tietoja tässä Tietosuojakäytännössä kuvatussa laajuudessa ja siinä kuvattuihin tarkoituksiin.

Isoltan Käyttäjärekisteriin tallennettuja tietoja voidaan käyttää palveluiden tarjoamiseen, asiakassuhteen ja yhteydenottojen hoitamiseen sekä postitse, sähköpostitse ja puhelimitse toteutettavaan markkinointiin. Tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös markkinoiden, käyttäjien ja palveluiden analysointiin palveluiden laadun kehittämiseksi.

Isolta voi käyttää toiminnassaan alihankkijoita. Tietoja voidaan siirtää tarpeellisessa määrin palveluiden tarjoamiseksi Yhdysvaltoihin ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, joka on sitoutunut Yhdysvaltojen ja EU:n väliseen Yhdysvaltojen kauppaministeriön Safe Harbor -ohjelmaan. Safe Harbor -ohjelmasta ja siihen liittyvistä periaatteista on saatavilla lisätietoja oheisesta linkistä.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Isolta ei luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta, laista johtuvaa velvoitetta tai lakiin perustuvaa oikeutta Isoltan oikeutettujen etujen puolustamiseen.

Tietojen laadusta huolehtiminen

Isolta pyrkii omien mahdollisuuksiensa mukaan huolehtimaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Isolta oikaisee, poistaa tai täydentää Käyttäjärekisterissä olevan ja käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa itse antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjän vastuulla on myös ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä yllä ilmoitettuun Isoltan rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön tiedon korjaamiseksi.

Tietoturva

Isolta on toteuttanut tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Pääsy sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on rajattu Isoltan sisällä käyttöoikeuksin salasanalla suojattuna ja tiedot on suojattu asianmukaisin tietoturvamenetelmin.

Evästeet

Evästeet ovat tiedostoja, joita käyttäjän laite vastaanottaa ja lähettää, kun käyttäjä käyttää Isoltan palvelua. Isolta voi käyttää evästeitä ja evästeiden kaltaisia menetelmiä palveluiden tarjoamiseksi sekä niiden laadun kehittämiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä palveluitamme ja hyväksymällä evästeiden käytön internetselaimensa asetuksissa käyttäjä hyväksyy Isoltan evästeiden käytön. Käyttäjällä on mahdollisuus kieltää evästeiden käyttö selaimen asetuksia muuttamalla. Tämä saattaa kuitenkin vaikuttaa palveluiden käyttökokemukseen.

Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on oikeus kieltää Isoltaa käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Isolta suosittelee käyttäjiä osoittamaan mahdollisen kiellon kirjallisesti tässä Tietosuojakäytännössä ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa Käyttäjärekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada niistä kopiot. Tarkastuspyynnössä tulee ilmoittaa tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ja se tulee tehdä kirjallisesti käyttäjän allekirjoittamassa pyynnössä. Pyynnöt voi osoittaa Tietosuojakäytännössä ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Isolta voi tehdä muutoksia tähän Tietosuojakäytäntöön ja siihen liittyvään tiedottamiseen. Isolta suosittelee, että käyttäjät käyvät katsomassa Tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista. Isolta pyrkii kohtuullisilla ja käytettävissä olevilla tavoilla tiedottamaan Tietosuojakäytäntöön mahdollisesti tehtävistä muutoksista.