Tuotteistaminen: GlobeOut

GlobeOut on hyvin otollisessa vaiheessa tuotteistukseen liittyen, sillä heidän palveluaan kehitetään ja jalostetaan parhaillaan toimivaksi kokonaisuudeksi. Tässä heidän mietteitään tuotteistuksesta.

GlobeOutin elämyksiä tuottavan sosiaalisen matkailu ja matkailun suunnittelupalvelun kehittäminen lähti liikkeelle hyvin käyttäjäpainotteisesti ja käyttäjien tarpeet huomioiden. Siitä syystä se on ollut myös vahvasti mukana palvelun tuotteistamisvaiheessa.

Tuotteistuksessa on syytä myös miettiä tarkkaan kohderyhmää kenelle tuotetta tai palvelua tuotetaan. GlobeOutin kohderyhmänä on kaksi erillistä asiakaskuntaa; itse käyttäjät, jotka matkustavat paljon ja lisäksi yritykset, jotka tarjoavat palveluita GlobeOutin käyttäjille. Näitä ovat esimerkiksi matkatoimistot, lentoyhtiöt, hotellit jne. Palvelun avulla käyttäjä voivat suunnitella oman matkansa GlobeOutin yhteistyökumppaneiden tarjoamilla palveluilla. Siksi heidän pitää tuotteistamisessa miettiä molempia osapuolia; sekä käyttäjiä että yhteistyökumppaneita ja sitä kuinka näille molemmilla osapuolille saadaan luotua arvoa.

Tuotteistamisen avuksi GlobeOut on tehnyt asiakastutkimusta käyttäjien tarpeista sekä myös benchmarkanneet kilpailevia yrityksiä. Tätä myötä he ovat saaneet tietämystä tuotteistamiseen ja siihen, mitä toimintoja palvelussa pitää ehdottomasti olla, mitä ei saa olla ja mitkä toiminnot ovat ns. bonusta.

Tuotteistamisessa on myös huomioitu kilpailijat tarkasti, kuten prosessiin kuuluu. GlobeOut aikoo erottua kilpailijoista kohdentamalla palvelun sisällön oikein ja henkilökohtaisesti kullekin käyttäjälle sopivaksi. Lisäksi he pyrkivät fokusoimaan tietoa sopivasti heidän käyttäjilleen eikä tarjoamaan kaikkea kaikille.

Tuotteistamiseen liittyy myös vahvasti ansainnan miettiminen. GlobeOutin tuote on rakennettu hyvin käyttäjälähtöisesti ja ansaintamallin rakentaminen on tullut vasta myöhemmin mukaan. He ovat selvittäneet miten ison käyttäjäpohjan voisi rahallistaa ja miten se tuottaa rahaa. Heidän tapauksessaan ansaintalogiikka pyörii hyvin pitkälle yhteistyökumppaneiden ympärillä. He tarjoavat kumppaneille asiakkaita ja näkyvyyttä ja vastapainoksi saavat tuottoja itselleen.

GlobeOutin kokemukset tuotteistamisesta ovat mielenkiintoiset ja se on heidän mielestään hyvin haastavaa. Palvelun kehitysvaiheessa he ovat joutuneet opettelemaan kauaskatsoisuutta ja miettimään tuotteistamisessa tehtävien ratkaisujen toimivuutta myös myöhemmin. Vinkiksi tuotteistamista tekeville he antavat kauaskatsoisuuden sekä testauksen. He suosittelevat rohkeasti kokeilemaan eri vaihtoehto ja katsomaan mikä toimii ja mikä ei.

Ota käyttöön ilmainen laskutusohjelma

Arkhimedes-laskutusohjelma

Hallitse myyntejäsi ja asiakkuuksiasi ilmaisella Isolta Arkhimedes-laskutusohjelmalla. Maksa vasta laskumääräsi kasvaessa.

Ota heti käyttöön tai Lue lisää