Uma Pihlajan markkinointivinkit aloittavalle yrittäjälle

Markkinointiviestintä Huudon Uma Pihlaja kertoo haastattelussa vinkkejä aloittavan yrittäjän markkinointiin liittyen. Uma on toiminut alalla yli 20 vuotta ja työskennellyt alan isoissa yhtiöissä (mm. Talentum ja Taloussanomat) ennen kuin perusti oman yrityksen.

Yksi olennaisimpia asioita aloittavalle yrittäjälle markkinointia toteutettaessa on kotiläksyjen tekeminen omasta asiakaskohderyhmästään, markkinoinnin sisällöstä ja viestistä, joka halutaan välittää. Aloittavan yrittäjän täytyy myös huomioida toimiala, sekä kilpailijat, jotta voi erottua ja tulla huomatuksi.

Markkinointiviestintännässä voi hyödyntää useita eri keinoja (esitteitä, printtimediaa, sähköistä mediaa, suoraviestintää..), mutta aloittavan yrittäjän pitää löytää itselleen ja omalle toimialalleen sopivimmat keinot. Perinteinen mediaviestintä lehdissä on myös Uman mielestä edelleen erittäin toimivaa varsinkin pienemmillä paikkakunnilla. 

Viestinnässä tulisi myös miettiä kanavia, mitä kautta päästään vaikuttamaan potentiaalisiin asiakkaisiin. Aloittava yrittäjä voi järjestää kutsut, lähettää suoraa sähköpostia, ilmoittaa lehdessä, käydä messuilla jne. Markkinointiviestintä on sekoitus erilaisia keinoja, joista jokaisen pitää löytää itselleen ja toimialalleen sopiva kokonaisuus,

Uma painottaa myös sitä, että markkinointiviestinnässä tulisi vaikuttaa useassa eri kanavassa samanaikaisesti. Se on jatkuva prosessi, jonka tulokset eivät myöskään konkretisoidu heti, vaan hieman viiveellä. Tästä syystä markkinointiin pitää varata aikaa ja resursseja, jotta sitä tulee tehtyä prosessinomaisesti.

Aloittavan yrittäjän kannattaa mahdollisesti hyödyntää alkuvaiheessa ammattilaisia esim. ensimmäisten lehdistötiedotteiden laatimiseen ja materiaalin suunnitteluun. Tällöin prosessista voi ottaa oppia ja katsoa mitä itse voi hoitaa jatkossa. Rahallisesti on hyvä varautua n. 5.000 € – 20.000 € panostukseen, jolla rakentaa pohjan omalle markkinointiviestinnälle (mm. kotisivut, perusmateriaalit, liiketilan ilme, jos sellainen on).

Uma nostaa esille myös sen,e ttä markkinointiviestintä pohjustaa asiakashankintaa, mutta aloittavan yrittäjän täytyy myös tehdä itse myyntityötä. On tärkeää olla aktiivinen, sinnikäs sekä rohkea myymään omia tuotteita tai palveluita.

Oman yrittäjäuran alussa Umalle oli erittäin tärkeää hyvä kirjanpitäjä, joka mahdollisti keskittymisen bisneksen tekemiseen ja asiakkaiden hankkimiseen. Kirjanpitäjän vastuulla hän pystyi jättämään paljon taloudellisia asioita ja juridisia seikkoja talouteen liittyen.

http://www.markkinointiviestintahuuto.fi/