Om Isolta

Vi här på Isolta vill hjälpa företagare att driva hållbar verksamhet och ge dem mera tid att koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

Vi är ett finskt solvent Saas -företag som utvecklar faktureringsprogrammet Isolta. Vi har över 30 000 företagskunder i Finland, Sverige, Estland, Lettland och Tyskland.

Vår kultur på Isolta

Hos oss på Isolta är alla likvärdiga. Alla på Isolta ges ansvar som var och en kan verkställa fritt i sitt eget arbete - oavsett är man praktikant eller VD. Vårt arbete baserar sig på på fyra grundläggande element frihet, ansvar, coaching, och vår vision.

Frihet

Läs mera

Vi tror på frihet i arbetet. När var och en själv får välja hur de jobbar mot gemensamma mål, ökar motivationen och engagemanget och anställda når sitt fulla potential. Alla människor är olika. Det skapar en inspirerande omgivning, kreativitet och innovationer.

Frihet är en hörnsten i Isoltas affärsverksamhet. När kundtjänsten har frihet, kan de använda sin kreativitet till att erbjuda den bästa möjliga erfarenheten för kunderna, och när systemutvecklarna är fria, skapar de program som de själva skulle använda och rekommendera.

Ansvar

Läs mera

Vi undviker hierarkier och regler som kommer utifrån. Alla i företaget har ändå ett eller flera tydliga ansvarsområden. Ansvarsområdet bygger alltid på arbetstagarens egna målsättningar och styrkor.

Vi tror starkt på att när man ger individen ansvar bidrar det till värdefull kompetens på lång sikt. Vi vill att våra anställda ska utvecklas som människor - inte bara som företagets arbetstagare. Kunnande och kompetensen hos en individ ska vara värdefullt oavsett situation eller arbetsplats.

Coaching

Läs mera

Vi utvecklar aktivt vår kompetens och handleder varandra. Vi ger inte order utan utrymme för inlärning och självständigt tänkande.

Varje person som jobbar på Isolta är både coach och lärjunge. Vi är alltså samtidigt både ledare och praktikanter. Vi är aldrig färdiga - men siktar högt och har alltid något att bidra med till varandra.

Vision

Läs mera

Vi på Isolta har som målsättning att hjälpa små företag och revisionsbyråer som jobbar med dem. Vi vill helt enkelt att företagarens och bokförarens samarbete löper enkelt och smärtfritt. Bra service och fungerande verktyg sparar allas tid och pengar.

Vår vision tillsammans med våra värderingar; ansvar, frihet och coaching skapar ett starkt och kreativt team med ett gemensamt mål: att göra livet och ekonomihanteringen lättare för våra kunder. Vår tjänst är aldrig färdig - vår vision om den perfekta tjänsten lever hela tiden enligt det vi observerar och lär oss om våra kunder och den omgivning de verkar i.

Vår historia

Vi är stolta över att Isolta idag används av tusentals kunder. Men vägen hit har varit lång och färggrann. Vårt första kontor var i ett rörlager! Berättelsen om det egna företagets tillväxt är viktig för varje företagare, så även för oss. Vi berättar den för dej här.

Fröet för Isolta såddes i augusti 2001. Barndomsvännerna Mikko Ilomäki och Mikko Salo hade just precis fyllt 20 år och levde i en värld där internetrevolutionen nalkade. På den tiden var faktureringsprogrammen stela, dyra och hade en massa funktioner som ett litet företag inte behövde. De två kompisarna såg vilket potential det fanns för en ny form av faktureringsprogram för företagare - ett program som skulle se bra ut, vara bekvämt att använda och som användaren lätt kunde ta i bruk genom att ladda ner från internet.

De första versionerna av faktureringsprogrammet skräddarsyddes åt ett par företag inom VVS-branschen. Mikkona jobbade hårt i sina hemmakontor tills de år 2004 lanserade den första versionen av Arkhimedes, det första namnet på faktureringsprogrammet. Hundratals företagare laddade ner programmet. Diskussionsforumen fylldes av hyllningar för programmet. Arkhimedes blev t.o.m. en av de mest nedladdade programmen som den kända finska data tidningen ‘Tietokone’ skrev om. Kompisarna började få en känsla av att det hårda jobbet lönade sig. De fick ingen direkt monetär vinst, men erkännande nog för att ha skapat något nödvändigt och fungerande.

Samma år hyrde vännerna företagets första affärslokal. Självklart begränsade de små inkomsterna på alternativen som fanns: lokalen blev ett 10m2 hörn i ett rör förråd, men vännerna var nöjda och stolta över sin första riktiga affärslokal. En självklarhet från första början var att utgifterna inte fick överskrida inkomsterna. Detta har varit utgångspunkten i företaget även framöver.

Programmet blev allt mer populärt och Mikkona började tjäna sitt levebröd från företaget. Det var dags att ta följande steg. År 2006 blev Juha Kivimäki - tidigare personalchef och vice VD på Finska Posten - intresserad av företaget och föreslog samarbete. Mikkona tackade ja och Juha blev inte bara styrelseordförande, utan också hela företagets oersättliga fadersfigur. Juha, med sin långa erfarenhet, och de entusiastiska ungdomarna bestämde sig för att börja erövra världen tillsammans.

Företagets andra mentala hem blev Saarenmaa i Estland där Juha hade sitt fritidshus. Där skapades företagets namn, riktning och målsättningar inspirerade av landskapets gamla väderkvarnar. Företagets logga blev självklart en väderkvarn. Väderkvarnens fyra vingar beskriver företagets fyra principer: engagemang, kunnande, kundorienterad verksamhet och välfungerande lösningar.

Samma år gjorde företagarna den första rekryteringen. Salo är en visuell person och Ilomäki tekniskt begåvad, men det som saknades var kunnande inom försäljning och marknadsföring. Unga Reino Meriläinen blev från marknadsföringsassistent, försäljare, försäljningschef, till marknadsföringschef. Reino är idag en av företagets aktieägare och har flera förtroendeuppdrag hos aktörer som understödjer företagande i Finland. Reino är styrelseordförande för Vanda nyföretagarcentrum och styrelsemedlem i NewCo Helsinki, ett centrum vars syfte är att främja tillväxtinitiativ hos finska företag.

Isoltas tillväxt fortsatte i jämn takt. En ny person rekryterades till Isolta i genomsnitt varje år. Kundantalet växte från hundratals till tusentals och har nått över tiotusentals vid det här laget.

År 2017 är vi 15 anställda. Bägge Mikkona och Reino jobbar ännu som företagare i Isolta, som idag ägs till 100% av finska privatpersoner. *’Isolta har expanderat från Finland till Estland, Lettland, Tyskland och Sverige och fungerar på 8 olika språk.**

Vi på Isolta jobbar med värden som öppenhet, frihet, respekt och jämlikhet. Vi är nyfikna, pålitliga och hjälpsamma. På Isolta är vi helt enkelt som en enda stor familj. Vi har varit framgångsrika både nationellt och internationellt tack vare vår strålande gruppanda, samhörighet och välfungerande teamarbete.

Milstolpar genom åren:

 • 2001 Utvecklingen av faktureringsprogrammet börjar under namnet Arkhimedes
 • 2002 Programmet tas i bruk av ett par företag i VVS-branschen
 • 2003 Företaget grundas som ett öppet bolag
 • 2004 Arkhimedes 1.0 lanseras - först för Windows och sedan också för Mac
 • 2006 Företaget registreras som aktiebolag
 • 2008 Elektroniska fakturor tas med i programmet i samarbete med Maventa
 • 2008 Antal användare 5 000
 • 2009 Etera och de finska Nyföretagarcentren väljer Isolta till årets mest elektroniska företag
 • 2010 Antal användare 10 000
 • 2012 Antal användare 20 000
 • 2013 Online-versionen lanseras, tjänsten öppnas också i Estland
 • 2013 I samband med internationaliseringen byts namnet från Arkhimedes till Isolta
 • 2013 Isolta inleder samarbete med Basware och gör den elektroniska faktureringen ännu smidigare
 • 2015 Antal användare 30 000. Isolta lanseras i Tyskland och Lettland
 • 2016 Isolta lanseras i Sverige

Vi här på Isolta

Vi har jobbat med företagare i över 15 år. Att driva eget är vår hjärtesak. Vår uppgift är att fråga, lyssna och hjälpa - att utveckla tjänsten enligt dina önskemål.

Isolta

Kom och jobba hos oss!

Vi söker konstant nya förmågor till vårt team. Vi uppskattar passion för entreprenörskap, intresse för att jobba med mikroföretagssektorn och kunnande som tar vårt företag till nya sfärer. Oavsett om det är tekniskt kunnande, marknadsföring, kundtjänst, expandera internationellt...

Om du upplever att vår arbetskultur och värderingar tilltalar dig, du ser dig själv bygga på det kunnande vi redan har, och ser dig själv som en genuint bra typ, ta kontakt med oss eller skicka en fritt formulerad ansökan till jobs@isolta.com

Kontaktuppgifter och faktureringsadress

Kontaktuppgifter

Post- och besöksadress
Isolta Ab
Kalevagatan 4
00100 HELSINGFORS

Telefon och e-post
+358 207 – 1817 10
info@isolta.com

Faktureringsadress

E-fakturaadress: 003718540478
Operatör: OpusCapita Group Oy
Förmedlarens beteckning: E204503

Numren och bankkonton

FO-nummer (Y-tunnus): 1854047-8

Bankkonto:
Mottagare: Isolta Ab
Bank: Nordea
IBAN: FI63 1478 3000 7135 08
BIC: NDEAFIHH

Kontakta oss

Kontakta oss via detta formulär. Vi svarar så fort som möjligt.