Priser

Använd faktureringsprogrammet gratis när du skickar en liten mängd fakturor och udvidga vid behov. Alla versioner inkluderar mångsidiga funktioner.

Faktureringsperiod:
Dessa priser gäller endast i Finland (alla priser är exklusive moms).
 • Fakturering
 • E-fakturor
 • Kundhantering
 • Produktregister
 • Fordringar
 • Påminnelser
 • Försäljningsrapporter
 • Offerter
 • Gratis kundsupport
 • Lön
 • Indrivning
 • Betalningsuppföljning

Starter

€0 / Månad
10 fakturor per år *
Tjäna ihop mer genom att rekommendera
 • Fakturering
 • E-fakturor
 • Kundhantering
 • Produktregister
 • Fordringar
 • Påminnelser
 • Försäljningsrapporter
 • Offerter
 • Gratis kundsupport
 • Lön
 • cross Indrivning
 • cross Betalningsuppföljning

Pro

€9.90 / Månad + Moms
Obegränsat *
 • Fakturering
 • E-fakturor
 • Kundhantering
 • Produktregister
 • Fordringar
 • Påminnelser
 • Försäljningsrapporter
 • Offerter
 • Gratis kundsupport
 • Lön
 • cross Indrivning
 • cross Betalningsuppföljning

Premium

€19.90 / Månad + Moms
Obegränsat *
 • Fakturering
 • E-fakturor
 • Kundhantering
 • Produktregister
 • Fordringar
 • Påminnelser
 • Försäljningsrapporter
 • Offerter
 • Gratis kundsupport
 • Lön
 • Indrivning
 • Betalningsuppföljning

* E-fakturering och utskriftstjänsten är avgiftsbelagda tilläggstjänster.

Tilläggstjänster

Isolta Indrivning

Med indrivningstjänsten låter du en professionell indrivningsbyrå sköta påminnelser och indrivning för enskilda fakturor.

Läs mera

Isolta Betalningsuppföljning

Med Isolta Betalningsuppföljningstjänsten behöver du inte själv följa med fakturornas betalningar. I tjänsten ingår påminnelser och indrivning för fakturor som förfaller. 

Läs mera

Tilläggstjänsternas priser

E-faktura: 1-49 fakturor / månad
€0.59
E-faktura: 50- fakturor / månad
€0.39
Faktura per post via utskriftstjänste
€1.46
Lönebetalning
€10.00
Kontroll av betalningsstörning (per sökning)
€2.00
Isolta Indrivning (per faktura) - STARTER och PRO
€1.00
Isolta Indrivning (per faktura) - PREMIUM
€0.35
Isolta Betalningsuppföljning (per faktura) - PREMIUM
€0.35

Tilläggstjänsterna debiteras med en faktura i efterhand.
Mer information om elektronisk fakturering hittar du här