Vår historia

Vi är stolta över att Isolta idag används av tusentals kunder. Men vägen hit har varit lång och färggrann. Vårt första kontor var i ett rörlager! Berättelsen om det egna företagets tillväxt är viktig för varje företagare, så även för oss. Vi berättar den för dej här.

Fröet för Isolta såddes i augusti 2001. Barndomsvännerna Mikko Ilomäki och Mikko Salo hade just precis fyllt 20 år och levde i en värld där internetrevolutionen nalkade. På den tiden var faktureringsprogrammen stela, dyra och hade en massa funktioner som ett litet företag inte behövde. De två kompisarna såg vilket potential det fanns för en ny form av faktureringsprogram för företagare – ett program som skulle se bra ut, vara bekvämt att använda och som användaren lätt kunde ta i bruk genom att ladda ner från internet.

De första versionerna av faktureringsprogrammet skräddarsyddes åt ett par företag inom VVS-branschen. Mikkona jobbade hårt i sina hemmakontor tills de år 2004 lanserade den första versionen av Arkhimedes, det första namnet på faktureringsprogrammet. Hundratals företagare laddade ner programmet. Diskussionsforumen fylldes av hyllningar för programmet. Arkhimedes blev t.o.m. en av de mest nedladdade programmen som den kända finska data tidningen ‘Tietokone’ skrev om. Kompisarna började få en känsla av att det hårda jobbet lönade sig. De fick ingen direkt monetär vinst, men erkännande nog för att ha skapat något nödvändigt och fungerande.

Samma år hyrde vännerna företagets första affärslokal. Självklart begränsade de små inkomsterna på alternativen som fanns: lokalen blev ett 10m2 hörn i ett rör förråd, men vännerna var nöjda och stolta över sin första riktiga affärslokal. En självklarhet från första början var att utgifterna inte fick överskrida inkomsterna. Detta har varit utgångspunkten i företaget även framöver.

Programmet blev allt mer populärt och Mikkona började tjäna sitt levebröd från företaget. Det var dags att ta följande steg. År 2006 blev Juha Kivimäki – tidigare personalchef och vice VD på Finska Posten – intresserad av företaget och föreslog samarbete. Mikkona tackade ja och Juha blev inte bara styrelseordförande, utan också hela företagets oersättliga fadersfigur. Juha, med sin långa erfarenhet, och de entusiastiska ungdomarna bestämde sig för att börja erövra världen tillsammans.

Företagets andra mentala hem blev Saarenmaa i Estland där Juha hade sitt fritidshus. Där skapades företagets namn, riktning och målsättningar inspirerade av landskapets gamla väderkvarnar. Företagets logga blev självklart en väderkvarn. Väderkvarnens fyra vingar beskriver företagets fyra principer: engagemang, kunnande, kundorienterad verksamhet och välfungerande lösningar.

Samma år gjorde företagarna den första rekryteringen. Salo är en visuell person och Ilomäki tekniskt begåvad, men det som saknades var kunnande inom försäljning och marknadsföring. Unga Reino Meriläinen blev från marknadsföringsassistent, försäljare, försäljningschef, till marknadsföringschef. Reino är idag en av företagets aktieägare och har flera förtroendeuppdrag hos aktörer som understödjer företagande i Finland. Reino är styrelseordförande för Vanda nyföretagarcentrum och styrelsemedlem i NewCo Helsinki, ett centrum vars syfte är att främja tillväxtinitiativ hos finska företag.

Isoltas tillväxt fortsatte i jämn takt. En ny person rekryterades till Isolta i genomsnitt varje år. Kundantalet växte från hundratals till tusentals och har nått över tiotusentals vid det här laget.

År 2017 är vi 15 anställda. Bägge Mikkona och Reino jobbar ännu som företagare i Isolta, som idag ägs till 100% av finska privatpersoner. *’Isolta har expanderat från Finland till Estland, Lettland, Tyskland och Sverige och fungerar på 8 olika språk.**

Vi på Isolta jobbar med värden som öppenhet, frihet, respekt och jämlikhet. Vi är nyfikna, pålitliga och hjälpsamma. På Isolta är vi helt enkelt som en enda stor familj. Vi har varit framgångsrika både nationellt och internationellt tack vare vår strålande gruppanda, samhörighet och välfungerande teamarbete.

Milstolpar genom åren:

 • 2001 Utvecklingen av faktureringsprogrammet börjar under namnet Arkhimedes
 • 2002 Programmet tas i bruk av ett par företag i VVS-branschen
 • 2003 Företaget grundas som ett öppet bolag
 • 2004 Arkhimedes 1.0 lanseras – först för Windows och sedan också för Mac
 • 2006 Företaget registreras som aktiebolag
 • 2008 Elektroniska fakturor tas med i programmet i samarbete med Maventa
 • 2008 Antal användare 5 000
 • 2009 Etera och de finska Nyföretagarcentren väljer Isolta till årets mest elektroniska företag
 • 2010 Antal användare 10 000
 • 2012 Antal användare 20 000
 • 2013 Online-versionen lanseras, tjänsten öppnas också i Estland
 • 2013 I samband med internationaliseringen byts namnet från Arkhimedes till Isolta
 • 2013 Isolta inleder samarbete med Basware och gör den elektroniska faktureringen ännu smidigare
 • 2015 Antal användare 30 000. Isolta lanseras i Tyskland och Lettland
 • 2016 Isolta lanseras i Sverige