Företag:

ISOLTA OY
Kägeluddsvägen 1
02150 Esbo
Finland

Telefon: +358 0207 181 710
E-post: info@isolta.com

Verkställande direktör:

Mikko Ilomäki

Styrelse:

Jarmo Lönnfors (ordförande)
Lauri Lehtonen
Reino Meriläinen
Mikko Salo

Det finska företags- och organisationsnumret:

1854047-8

VAT-nummer:

FI18540478