Företag:

ISOLTA OY
Kalevagatan 4
00100 Helsingfors
Finland

Telefon: +358 0207 181 710
E-post: info@isolta.com

Verkställande direktör:

Mikko Ilomäki

Styrelse:

Catarina Lindahl (ordförande)
Lauri Lehtonen
Reino Meriläinen
Mikko Salo

Det finska företags- och organisationsnumret:

1854047-8

VAT-nummer:

FI18540478