Anställa personal – vad ta i beaktande?

Pengar flöder in, kundantalet ökar och kalendern börjar vara så full att de egna händerna inte räcker till – en bekant situation för många företagare.

Anställa personal – vad skall jag ta i beaktande?

Pengar flöder in, kundantalet ökar och kalendern börjar vara så full att de egna händerna inte räcker till – en bekant situation för många företagare. Samtidigt som en ökande arbetsmängd är ett tecken på att det går bra för företaget, är det även stunden då många företagare börjar fundera på om det skulle vara dags att anlita hjälpande händer. Då frågar sig många:

  • Anställa en person eller köpa hjälp som tjänst?
  • Vilka kostnader uppstår när man anställer?
  • Hur mycket borde en anställd hämta in i företaget för att anställningen skall vara lönsam?
  • Vilka är fördelarna med att anställa?
  • Kan jag få hjälp?

I den här artikeln reflekterar vi över dessa vanliga frågor.

Anställa eller köpa?

Det är vanligt att företagaren vill göra så mycket som möjligt själv för att hålla kostnaderna låga och riskerna mindre. Att anställa en person till företaget hämtar med sig möjligheter, men även risker. En lyckad rekrytering kan vara nyckeln till framgång, medan en dålig rekrytering kan leda till möda och besvär.

Ett alternativ för att få hjälp i vardagen är att anlita en person via t.ex. Personaluthyrnings- eller assistentföretag, men också någon som jobbar som frilansare via sitt eget företag. Fördelen med det här alternativet är att det är lätt och enkelt – du kommer överens om arbetets innehåll och pris, får hjälp enligt överenskommet och betalar en faktura för arbetet.

Detta är en flexibel lösning speciellt om behovet för hjälpande händer är sporadiskt, och t.ex. säsongsbaserad. Det är också enklare att prova på och hämtar med sig betydligt mindre byråkrati jämfört med att anställa en person till företaget.

Om däremot behovet för mer resurser är konstant – eller växande – kan det bli mer aktuellt att anställa en person till företaget. Att gå över till att bli arbetsgivare är ofta ett stort steg både mentalt och administrationsmässigt – det betyder mer ansvar, risker och byråkrati, men kan samtidigt öppna dörrarna för tillväxt och framgång.

Vilka kostnader uppstår när man anställer?

Två saker är bra att förstå och räkna ut innan anställningsbeslutet: de verkliga kostnaderna för anställningen och lönsamheten.

Om du t.ex. betalar ut 2200 € / mån brutto åt en fulltidsanställd, läggs arbetsgivarens obligatoriska kostnader på denna summa, d.v.s.:

  • Socialskyddsavgift, arbetspensions-, arbetslöshetsförsäkring
  • Olycksfalls- och grupplivförsäkring

Därtill står arbetsgivaren för de kostnader som uppstår av semestrar och vardagshelger. Andra kostnader som är bra att ta i beaktande är eventuella rekryteringskostnader, skolning samt material- utrustnings- och lokalkostnader.

En allmän regel är att räkna arbetstagarens bruttolön minst x 1,5 för att uppskatta de verkliga kostnaderna för anställningen. Enligt exemplet med en bruttolön på 2200 € / månad för den anställda, betyder att arbetsgivarens månatliga kostnader uppgår till 3300 € / månad.

Kostnaderna varierar trots allt beroende på bransch, det kollektivavtal som tillämpas samt mängden sjukdagar som uppstår under anställningen.

Därför kan det löna det sig att räkna med en högre faktor än 1,5 – ju högre du uppskattar kostnaderna i din budget, desto bättre är du också förberedd på eventuella överraskningar och saker du inte har kunnat ta i beaktande som anställningen kan medföra. Med andra ord: uppskatta kostnaderna alltid hellre i överkant än i underkant.

Du hittar mer information om arbetsgivarkostnaderna på Företagarna i Finlands hemsidor. Där hittar du också en lönekalkylator som kan hjälpa dig att uppskatta anställningskostnader i din egen situation och inom din bransch.

Hur mycket borde en anställd hämta in i företaget för att anställningen skall vara lönsam?

När du gör upp budgeten för anställningen är det bra att också kartlägga om det kommer att finnas tillräckligt med arbete samt hur mycket avkastning som behövs för att anställningen skall vara lönsam.

Enligt exemplet ovan där den anställdas bruttolön på 2200 € / mån betyder 3300 € / mån verkliga kostnader för arbetsgivaren, ska alltså anställningen bidra till minst 3300 € / mån vinst för att anställningen inte ska vara olönsam. Med andra ord: först när vinsten är över 3300 € / mån är anställningen lönsam.

Hur mycket till försäljning i månaden betyder då detta? Svaret beror självklart på försäljningsbidraget, som kan variera stort beroende på bransch och verksamhetens art. Försäljningsbidraget är den summa som blir över från omsättningen då de rörliga kostnaderna för varans inköp och tillverkning räknas bort. Simplifierat betyder det varans försäljningspris minus inköpspris. Försäljningsbidraget för varor är aningen enklare att räkna ut jämfört med tjänster. Kalkylerna för tjänster är svårare att definiera.

För att gestalta detta med vårt exempel: Om vårt försäljningsbidrag skulle vara t.ex. 60 %, och den verkliga anställningskostnaden 3300 € / mån för den anställdas 2200 € /mån bruttolön, skulle vi då behöva en omsättning på 5500 € / mån (excl. moms) för att anställningenkostnaden skall vara täckt. När man lägger till moms 24% blir summan 6820 € / mån.

Det betyder att anställningen måste bidra till en 6820 € ökning i omsättningen för att den anställdas 2200 € / mån bruttolön skall vara kvittad. Eftersom företaget strävar efter vinst, skall ökningen i omsättningen med en till anställd således vara ännu högre.

Observera att dessa kalkyler enbart är exempel – de verkliga kalkylerna beror mycket på bransch och verksamhetens art.

Immateriella kostnader är också bra att reflektera över. Det är bra att räkna med den tid som du som företagare sätter ner på själva rekryteringsprocessen, inskolning och orientering i de nya arbetsuppgifterna. Det lönar sig dock att se på det som en investering i framtiden – när den anställdas inskolning görs bra och utförligt, är det lönsammare på lång sikt. Ju snabbare den nya anställda kommer in i uppgifterna och kan börja göra produktivt arbete, desto mindre blir kostnaderna och riskerna i längden.

En annan immateriell kostnad är också personkemin – försök hitta en sådan person som kompletterar just det behovet som finns – ju bättre personkemi och gemensamma förväntningar du och din anställd har, desto mindre risk och oväntade överraskningar blir det. Om personkemin och uppfattningarna om arbetet och anställningens innehåll är långt ifrån varandra mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, kan det leda till problem som belastar trots att pengar skulle flöda in på kontot i god fart.

Vilka är fördelarna med att anställa?

Dessa skall du utgå från när du väl funderar på att anlita hjälpande händer! Trots att det finns risker och innebär kostnader när du anställer en eller fler personer till företaget – är de värda att ta med tanke på vad det i bästa fall hämtar med sig. De främsta fördelarna är: förutsättning för tillväxt, uppdelning av ansvar och arbetsbörda, utomståendes perspektiv på verksamheten.

Jämfört med att anlita hjälpande händer via t.ex. Personalföretag, kan en anställd vara mer engagerad och motiverad, vilket bidrar till bättre resultat i längden. Tillsammans med en anställd är det också enklare att utveckla verksamheten som helhet än med enstaka projektanställda som sköter bara en liten del av verksamheten.

Kan jag få hjälp?

Det finns en hel del stöd och hjälp då du funderar på att anställa. Det mest kända är det s.k. Lönebidraget. Det är fråga om ett bidrag som främjar sysselsättningen av arbetslösa, som Arbets- och näringsbyrån beviljar till arbetsgivare för att täcka anställningskostnader.

Bidraget kan också beviljas för läroavtal om du anställer t.ex. En studerande. Mer information får du från Arbets- och näringsbyrån.

Bokförare och redovisningsbyråerna hjälper också gärna till med frågor om vad som bör tas i beaktande när du funderar på att övergå till att bli arbetsgivare. Värdefull hjälp får du också genom att höra dig för erfarenheter av andra företagare som anställt personal. De kan ta upp saker du själv inte funderat på, och kompletterar dina kalkyler och uppskattningar om den verkliga inverkan av att anställa personal.