Bokföring

Som företagare måste du vara på kartan när det gäller hur det går för ditt företag. Det är bra att välja fem mätbara saker som indikerar hur det går för dig – som du följer upp dagligen eller i alla fall veckovis. Dessa fem saker ska ge insikt i hur din affärsverksamhet mår och utvecklas.

Försäljning

När du följer upp din försäljning under t.ex. en vecka mäter du både hur bra du lyckats med dina kundkontakter och dina möjligheter till ett positivt resultat.

Beräkna din kommande fakturering

Om du skickar en faktura idag ser du pengarna på kontot högst antagligen först om två veckor. Men vad händer sedan? Det är bra att följa upp läget för ditt penningingflöde: när kommer du att få in pengar och hur sannolikt är det att du får in pengar?

  • Hur många offerter har du gjort den senaste tiden?
  • Med vilken sannolikhet kommer offerterna att godkännas?
  • Hur många beställningar ska du leverera till dina kunder och när?
  • När kan du fakturera kundernas beställningar?

Försäljningens vinstmarginal

Sätt upp ett mål för den vinstmarginal du vill uppnå med försäljningen varje vecka. Med hjälp av denna indikator vet du dagligen hur mycket mer/mindre du behöver sälja för att uppnå ett positivt resultat. Ibland kan ett köp i veckan vara tillräckligt om vinstmarginalen för köpet är tillräckligt hög.

Antalet kundkontakter

Följ med hur många gånger du varit i kontakt med dina kunder under en viss tidsperiod. När du följer med detta kan du avgöra om du är tillräckligt aktiv både mot dina potentiella och nuvarande kunder. Se till att du når tillräckligt många nya kunder men ändå inte glömmer dem som redan köper av dig.

Mängden positiv feedback

När du gör bra ifrån dig säljer dina kunder dig gärna vidare. Hur vet du om de gör det? Jo, om du får positiv feedback.

Kan du räkna upp hur många gånger dina kunder har meddelat att de är nöjda med kvaliteten på ditt arbete?

Tips: Följ upp endast sådant som kan lära dig göra saker bättre. Indikatorerna ska inte enbart berätta hur det har gått, utan också ge insikter i vad du ska göra härnäst.

Bokföring

Inte bara viktigt, utan obligatoriskt.

Vid det här laget vet du säkert redan att varje företagare är redovisningsskyldig och således bär ansvaret för att bokföringen sköts i företaget. Om inte, vet du det nu. Redovisningsskyldigheten innebär i sin enkelhet att inkomsterna och utgifterna är dokumenterade, du följer upp dina fordringar och skulder, du gör en årlig ekonomiöversikt, samt att skatteverket är medvetet om dina inkomster och utgifter.

Det är bra att redan vid ett tidigt skede söka hjälp av en professionell redovisare. I början av din affärsverksamhet lönar det sig att sätta din tid och dina resurser på att få nya kunder och öka försäljningen. Det är trots allt bra att komma ihåg att du inte kan föra över själva ansvaret för din bokföring på någon annan. Därför presenterar vi de grundläggande sakerna du behöver veta om bokföringen.

För att uppfylla din bokföringsskyldighet rekommenderar vi alltså att du söker dig en professionell bokförare som du levererar ditt bokföringsmaterial till varje månad. Ju mer information din bokförare får med dina rapporter, desto mindre blir bokföringskostnaderna. När du levererar rapporterna, kvittona och annan dokumentation till bokföraren i tid och i en tydlig form, blir både bokföraren nöjd och dina utgifter mindre. Ett bra alternativ är att använda dig av ett sådant system som ger dig färdigt material för bokföringen.