Hur fungerar elektronisk fakturering?

Vi lovar att alla kan skicka e-fakturor med hjälp av Isolta. Du behöver inga separata avtal med e-fakturaoperatörer, eftersom alla Isoltas användare har möjligheten att fakturera elektroniskt.

Du binder dig inte. Inget kreditkort behövs.

E-fakturans färd från dig till din kund

När du skickar en faktura via e-faktureringstjänsten tar vi emot den hos Isolta och kontrollerar automatiskt att allt är i sin ordning. Sedan förmedlar vi den till din kund så som du önskar. Fakturor som förmedlas som e-fakturor förmedlas genom försorg av vår partner Basware till din kunds e-fakturaoperatör, som levererar fakturan till din kund. En faktura som tas emot som en e-faktura expedieras för direkt inläsning till mottagarens program för inköpsreskontra.

En faktura som skickas via utskriftstjänsten skrivs ut, läggs i ett kuvert och postas till din kund. För fakturor med e-post får din kund en länk till en webbsida där fakturan kan ses. Vi kontrollerar på dina vägnar att e-posten når fram och att länken öppnas.

Fördelarna med e-fakturering

  • Det är billigare än pappersfaktura. Det kostar från 2,90 kr / faktura (+ moms)
  • Du ägnar mindre tid åt fakturering och sparar pengar
  • Du sparar faktureringsutgifter
  • Du betjänar dina kunder bättre

Välj det lämpligaste sättet att skicka en faktura

Du kan skickar en e-faktura på flera olika sätt:

  1. Som en genuin e-faktura, då skickas fakturan elektroniskt till kundens system för inköpsfakturor
  2. Per e-post, då förmedlas fakturan till kundens e-post
  3. Via utskriftstjänsten, då sänds fakturan elektroniskt från dig, men kunden får den på papper

Isolta användare kan ta den elektroniska faktureringen i bruk utan komplicerade avtal med tredje parter.

Skicka din första faktura på några minuter

Skapa ett konto i Isolta gratis! Kreditkortsuppgifter behövs inte och du binder dig inte till något. Prova först eller börja fakturera direkt.

Du binder dig inte. Inget kreditkort behövs.