Vår kultur på Isolta

Hos oss på Isolta är alla likvärdiga. Alla på Isolta ges ansvar som var och en kan verkställa fritt i sitt eget arbete – oavsett är man praktikant eller VD. Vårt arbete baserar sig på på fyra grundläggande element frihetansvarcoaching, och vår vision.

Frihet

Vi tror på frihet i arbetet. När var och en själv får välja hur de jobbar mot gemensamma mål, ökar motivationen och engagemanget och anställda når sitt fulla potential. Alla människor är olika. Det skapar en inspirerande omgivning, kreativitet och innovationer.

Frihet är en hörnsten i Isoltas affärsverksamhet. När kundtjänsten har frihet, kan de använda sin kreativitet till att erbjuda den bästa möjliga erfarenheten för kunderna, och när systemutvecklarna är fria, skapar de program som de själva skulle använda och rekommendera.

Ansvar

Vi undviker hierarkier och regler som kommer utifrån. Alla i företaget har ändå ett eller flera tydliga ansvarsområden. Ansvarsområdet bygger alltid på arbetstagarens egna målsättningar och styrkor.

Vi tror starkt på att när man ger individen ansvar bidrar det till värdefull kompetens på lång sikt. Vi vill att våra anställda ska utvecklas som människor – inte bara som företagets arbetstagare. Kunnande och kompetensen hos en individ ska vara värdefullt oavsett situation eller arbetsplats.

Coaching

Vi utvecklar aktivt vår kompetens och handleder varandra. Vi ger inte order utan utrymme för inlärning och självständigt tänkande.

Varje person som jobbar på Isolta är både coach och lärjunge. Vi är alltså samtidigt både ledare och praktikanter. Vi är aldrig färdiga – men siktar högt och har alltid något att bidra med till varandra.

Vision

Vi på Isolta har som målsättning att hjälpa små företag och revisionsbyråer som jobbar med dem. Vi vill helt enkelt att företagarens och bokförarens samarbete löper enkelt och smärtfritt. Bra service och fungerande verktyg sparar allas tid och pengar.

Vår vision tillsammans med våra värderingar; ansvar, frihet och coaching skapar ett starkt och kreativt team med ett gemensamt mål: att göra livet och ekonomihanteringen lättare för våra kunder. Vår tjänst är aldrig färdig – vår vision om den perfekta tjänsten lever hela tiden enligt det vi observerar och lär oss om våra kunder och den omgivning de verkar i.