Isoltas indrivningstjänst hjälper dig att få in dina pengar

Som Isoltas användare kan du skicka förfallna fakturor till en professionell indrivningsbyrå för påminnelse och indrivning.

Isolta Indrivning erbjuds i samarbete med Uuva Oy som har 26 års erfarenhet inom branschen. När du låter en professionell indrivningsbyrå sköta indrivningen av obetalda fakturor, sparar du både tid och nerver.

Varför lönar det sig att sköta indrivningen med hjälp av en professionell indrivningsbyrå?

 • Kundens motivation att betala en förfallen faktura ökar
 • Du sparar tid när en professionell sköter den besvärliga indrivningsprocessen
 • Påminnelsekostnaderna blir mindre
 • Du får in dina pengar snabbare

Låter bra! Hur fungerar det i praktiken och vad kostar det?

Kort svar: enkelt och förmånligt.

Längre svar: Du kan skicka en förfallen faktura till indrivningstjänsten med några klick. Efter det ingår påminnelsefakturorna och möjliga fortsatta indrivningsåtgärder i tjänsten. Du behöver inte fundera på indrivningen, utan den förfallna summan betalas in på ditt konto när påminnandet och indrivningen varit framgångsrik.

Du kan själv välja vilka förfallna fakturor du för över till indrivningstjänsten, och vilka du vill påminna om själv.

Största skillnaden i ditt nuvarande tillvägagångssätt är att kontonumret på betalningspåminnelsen och det eventuella betalningskravet är annan än ditt eget kontonummer. Kontonumret på påminnelserna som skickas via indrivningstjänsten är indrivningsbyråns. När indrivningsåtgärderna varit framgångsrika betalar indrivningsbyrån in summan på ditt konto.

Indrivningstjänstens pris

För Isolta Starter- och Pro -versionens användare debiterar vi 1 € + moms per faktura som skickas via indrivningstjänsten. För Isolta Premium -versionens användare är priset per faktura 0,35 € + moms. Vi debiterar indrivningsuppdragen efteråt med en faktura.

Ok, verkar bra! Hur får jag tjänsten i bruk?

Indrivningstjänsten är tillgänglig för alla Isoltas användare.

Du kan skicka en förfallen faktura till indrivningstjänsten fast med det samma: Öppna den förfallna fakturan, skapa en betalningspåminnelse och välj att skicka den till Isolta Indrivning.

När du använder tjänsten för första gången visas vår samarbetspartners användarvillkor. När du har läst igenom användarvillkoren och godkänt dem, kan du skicka den förfallna fakturan till indrivningstjänsten.

När du använder tjänsten för första gången skapas ett id för dig i vår samarbetspartners system, där du kan följa med påminnelse- och indrivningsprocessen för dina fakturor. Id:t skapas automatiskt på basen av de uppgifter som finns på betalningspåminnelsen, och kräver inga åtgärder av dig.

Vanliga frågor

 • Till vilket bankkonto betalas fakturans summa?

  Indrivningsbyrån betalar in pengarna till det kontonumret som var angivet på den första fakturan som du skickade till indrivningstjänsten. Om du vill byta kontonumret för inbetalningarna, kontakta oss.

 • Vänta lite, min kund betalar alltså inte in den förfallna fakturans summa till mitt eget bankkonto?

  Precis. När du skickar en förfallen faktura till Isoltas indrivningstjänst, går kundens betalning via vår samarbetspartner. De betalar in de erhållna betalningarna till dig.

 • Var och hur kan jag följa med läget för fakturorna?

  I samband med att du använder indrivningstjänsten första gången, skapas ett konto åt dig i vår samarbetspartners system där du kan följa med hur fakturornas indrivning framskrider.

 • Vad menar ni med en betalningspåminnelse?

  En betalningspåminnelse är ett skriftligt eller elektroniskt meddelande om att en faktura fortfarande är obetald trots att förfallodagen har passerat. Meddeladet skickas av faktureraren/borgenären eller en ombudsman anlitad av dessa. Ur betalningspåminnelsen framgår det vilken faktura påminnelsen berör. En bra betalningspåminnelse innehåller också instruktioner för hur mottagaren/gäldenären ska gå till väga ifall fordringen inte kan betalas med en gång, hur summan kan betalas t.ex. i mindre rater.

 • Vilken information innehåller en betalningspåminnelse som skickas via er indrivningstjänst?

  Vi ser till att all lagstadgad information finns på betalningspåminnelsen. Betalningspåminnelsen innehåller iallafall följande information:

  • borgenärens namn och adress
  • grunden till fordringen, fakturans specifikationsnummer och fakturans totala summa
  • kontonummer för betalning och förfallodag
  • kundens namn och adress
  • information om vem gäldenären ska vända sig till i indrivningsärendet och inom vilken tidsfrist
 • När kan en betalningspåminnelse skickas iväg?

  Företagskunder

  Enligt lagen kan du skicka en betalningspåminnelse till en företagskund direkt efter att fakturan förfallit. Enligt god sed skickas en betalningspåminnelse till en företagskund 5 – 7 dagar efter förfallodagen.

  Privatpersoner

  Till en privatperson kan du skicka en betalningspåminnelse genast efter förfallodagen, men enligt konsumentskyddslagen kan du kräva en 5 euros påminnelseavgift först när fakturan varit förfallen i minst 14 dagar.

 • Vad är en påminnelsevagift och dröjsmålsränta?

  Enligt lagen kan borgenären uppbära en rimlig påminnelseavgift av en privatperson. Påminnelseavgiften är till för att ersätta de kostnader som uppstår av att fakturan inte är betald i tid. Enligt konsumentskyddslagen kan en 5 euros påminnelseavgift och en lagstadgad dröjsmålsränta uppbäras när det gått 14 dagar från förfallodagen. Finlands Bank meddelar den giltliga dröjsmålsräntan (två gånger om året). För tillfället är referensräntan 0,0% för tiden 01.01.2021 – 30.6.2021 och dröjsmålsräntan 7,0% i året (Referensräntan 0% + räntelagens tilläggsränta 7 %).

  Med företagskunder har borgenären rätt att uppbära dröjsmålsränta direkt efter att en faktura förfallit, om parterna inte skilt kommit överens om annat. Den lagsdatgade dröjsmålsräntan för företagskunder är Europeiska Centralbankens (ECB) referensränta med ett tillägg på 8 procentenheter. För tillfället är den lagstadgade dröjsmålsräntan 8% (referensräntan 0% + räntelagens tilläggsränta 8 %).

  På grund av det rådande Corona -läget är temporära ändringar i kraft i lagen om indrivning av fordringar (indrivningslagen) genom vilka indrivningskostnaderna för andra fordringar än konsumentfordringar begränsas mer detaljerat än för närvarande. Syftet är att underlätta situationen för företag i ekonomiska svårigheter. Den temporära lagstiftningen avses vara i kraft till slutet av juni 2021. Vår samarbetspartner har beaktat denna temporära lagstiftning i sin prissättning. Läs mer

 • Vad är skillnaden mellan era tjänster Isolta Indrivning och Isolta Betalningsuppföljning?

  Med Isolta Indrivning kan du själv välja vilka förfallna fakturor du för över för indrivning, och vilka du vill påminna om själv.

  Med Isolta Betalningsuppföljningen sköts betalningsuppföljningen, påminnelserna och indrivningen av alla dina fakturor på uppdrag av vår samarbetspartner.

Andra frågor?

Vi ger dig gärna tilläggsinformation om Isolta Indrivning och svarar på frågor om företagarens ekonomihantering. Kontakta oss antingen med kontaktformuläret eller via chat- fönstret nere till höger, så fixar vi din fakturering ännu smidigare!

Om du har frågor om en faktura som du skickat via indrivningstjänsten, kontakta vår samarbetspartner direkt.