Företagarstory: Personal Trainer Mira Rosenberg

I den här artikeln presenterar vi Personal Trainer Mira Rosenberg och hennes väg till entreprenör. Hon delar med sig sin historia om varför det lönar sig att lita på sina egna styrkor och hur osäkerhet och utmaningar kan leda till ett framgångsrikt företag.

När skolbänken inte lockade och det var svårt att hitta sin egen plats

Mira berättar att hon varit rätt liten och skör sedan barndomen, men samtidigt väldigt seg och bestämd – när hon bestämt sig för något ger hon inte upp innan hon nått det hon strävar efter.

I skolan hade Mira svårt med läsandet och skrivandet eftersom hon lider av svår dyslexi. Matematik och språk var heller inte hennes starka ämnen. Idrott, motion och friluftsliv har däremot alltid stått henne nära hjärtat.

Hon berättar att olika sportgrenar på fritiden – varav Cheerleading på landslagsnivå var den främsta – gav henne känslor av lyckande och det var något hon visste att hon var bra på. Idrotten var en skön motvikt mot den annars så svåra skolgången. När Mira gick ut gymnasiet åkte hon ensam till Australien för att jobba och resa runt ett år innan hon ville sätta sig ner och fundera på framtida yrkesval.

Eftersom böcker, pluggande och en utbildning som skulle kräva detta inte intresserade Mira särskilt mycket, litade hon istället på sin passion för idrotten. Hon bestämde sig för att skola sig till Personal Trainer och blev klar från PT Coaching Academy i Helsingfors år 2013. Efter det beslutet började saker och ting så småningom falla på plats – hon har hittat sin egen grej genom företagandet i det egna företaget Fitness 4U.

Frihet, självständighet och möjligheten att bestämma om egna angelägenheter

var de grundläggande orsakerna till att Mira ville börja utöva sitt nya PT yrke som företagare istället för att söka anställning hos en motionssal. Frihet att skapa sin egen träningsstil. Fria händer att utvecklas. Frihet att välja egna kunder. Få inkomsterna till sig själv utan mellan- händer och kunna påverka fritt sina egna arbetstider. Jobba med sin egen passion på sitt eget sätt, såsom Mira säger det med egna ord.

Friheten motiverar henne fortfarande i dagens läge att fortsätta som företagare, men ännu mer motiverande lyfter Mira fram att är vardagen med olika sorters människor och den egna personliga utvecklingen.

Jag har hittat min styrka, min egen plats och satsat på det jag vet att jag är bra på. Det känns verkligen fint. Varje år har gått framåt och utvecklingen har varit positiv. Jag har fått mer synlighet genom att göra mitt jobb väl. Det är jag stolt över och skulle inte byta bort företagandet för något pris för tillfället.

Inspiration av att främja andras välmående

Mira framhäver att hon dagligen ser hur hennes kunder övervinner sig själv och börjar må bättre. Det känns otroligt fint. “När jag själv ser hur min arbetsinsats påverkar en annan människas välmående, kan jag inte säga annat än att det här är det bästa jobbet någonsin” säger Mira ödmjukt, men stolt.

Ingenting är lika givande som att se en annan människas personliga utveckling och hur han eller hon börjar se sig själv i ett allt positivare sken, medveten om att jag själv har varit med och lotsat denna utveckling. När en kund efter ett tungt träningspass kramar och genuint tackar för den goda känslan, vet jag att jag gjort mitt jobb väl. -Mira”

Detta inspirerar Mira också till ständig utveckling. Hon utmanar sig själv hela tiden till att lära sig nytt och utveckla sina träningsmetoder. Hon vill kunna erbjuda en möjligast mångsidig och bred skala av olika träningsmetoder för att varje kund ska få högklassig, individuell coaching oavsett personens ålder, träningsbakgrund eller fysiologiska färdigheter.

Positiv attityd och stark tro på sig själv leder till framgång

När jag frågar Mira om hon har någon förebild nämner hon finska boxaren Eva Wahlström. Mira ser Eva som en stark kvinna som tror hårt på sig själv och sin grej, ger inte upp och har en ytterst positiv livsattityd. Och den framgång som hon uppnått med denna attityd.

Det man gör ska man göra genom det positiva och man ska alltid sträva framåt trots att det ibland sker bakslag. Jobbet skall vara roligt – när det inte längre är det, måste man stanna upp och fundera på om man kunde göra saker annorlunda. Man behöver inte bevisa något för andra när man genuint tror på sin egen grej. Jag har lärt mig mycket av Evas attityd och ser det i min egen verksamhet i dag – mycket mer än jag som yngre trodde att jag skulle.

Mira säger också att när man vågar vara sig själv och litar på sina egna styrkor, istället för att koncentrera sig på sina svagheter och vad man gör fel, kommer man långt. Det har också haft en stark inverkan på Miras framgång.

I början var det svårt att sätta prislapp på det egna arbetet

Att driva eget har alltid sina utmaningar men de känns små i skenet av de goda sidorna och alla möjligheter som är öppna, konstaterar Mira. Något som Mira ändå lyfter fram att har varit utmanande är prissättningen. Speciellt i början var det svårt att sätta ett pris på den egna arbetsinsatsen.

Hon ville självklart ha kunder genast när hon blev klar, men frågor som snurrade i huvudet var: Vad är folk villiga att betala för träning med en okänd, nyutexaminerad PT som är en bland hundratals andra?

Vilket pris lockar till sig kunder överhuvudtaget?

Vad är för mycket, vad är för lite?

Hur förmånligt kan jag börja för att inte förlora kunder i längden?

Hur ska jag kunna garantera mitt levebröd?

Till en början erbjöd Mira sina träningstjänster till ett praktikantpris för att bara komma igång och överhuvudtaget få erfarenhet med riktiga kunder. Hon började från vänner och bekanta, men fick snabbt också andra kunder.

Ganska tidigt insåg hon att folk gärna betalar för bra träning och kundservice. I dagens läge investerar människor gärna i sig själv speciellt när de upplever konkreta resultat.

Parallellt med att Miras erfarenhet, kunnande och kundbas har ökat har hon lyft priserna på sina tjänster. Hennes långvariga kundförhållanden och försäljning som bygger till 90% på rekommendationer, dvs. nya kunder som hennes egna kunder hämtar in, har visat att priset inte är det som avgör när folk väljer att anlita en personlig tränare. Inom träningsbranchen är människor verkligen villiga att betala för högklassig, kundorienterad träning som bygger på individens egna behov och önskemål.

Något som Mira trots allt har lärt sig på vägen är att man inte skall ge efter för mycket och vara för snäll. Till en början skall man så klart nappa på alla möjligheter och potentiella kunder så att företagsverksamheten snabbt kommer igång – men inte på bekostnad av det egna levebrödet. Med andra ord betyder det att inte vara för snäll mot kunder som inte betalar enligt överenskommelse. Det skapar mer problem än nytta i långa loppet. Hon har också lärt sig via – som tur bara enstaka – erfarenheter att våga säga nej och inte hålla kvar kunder som orsakar mera hål än innehåll i kassan.

Utan fungerande verktyg skulle verksamheten t.o.m. kunna vara olaglig

En personal trainer har – som precis alla företagare – obligatoriskt pappersarbete utöver det egentliga jobbet. Till PT:ns sk. pappersarbete hör bl.a. planering av tränings- och kostprogram men också fakturering, betalningsuppföljning, hantering av inköpskvitton och betalning av fakturor, samt annat förberedande arbete för bokföringen.

De senare uppräknade är mindre inspirerande för Mira och hon understryker att utan smidiga verktyg skulle hon förlora många värdefulla arbetstimmar – timmar som hon nu istället kan använda till arbete som hämtar in pengar, dvs. att träna med kunder. Och i värsta fall skulle hon säkert bryta mot lagen, som hon själv framför det!

Isolta har många PT kunder, varav Mira är en. För henne är det viktigaste med ett faktureringsprogram att hon kan använda det i mobilen, var och när som helst. Mira spenderar största delen av sin arbetsdag på flera olika träningssalar och kundföretag, som hon rör sig till med metro, buss och spårvagn. De är stunder som hon gärna utnyttjar till att skicka fakturor, kolla upp betalningar och skriva upp anteckningar om kunderna.

När jag frågar Mira hur hon skulle sköta sin fakturering utan Isolta suckar hon och konstaterar att hon skulle säkert jobba svart och knappast fakturera alls! Så jobbigt känns bara tanken! Hon har även anlitat en professionell bokförare som en bekant har rekommenderat för henne.

Utan Isolta skulle jag säkert bryta mot lagen och jobba svart. Bara tanken av att göra fakturor utan ett fungerande verktyg, som räknar moms, kundrabatter och dröjsmålsräntor automatiskt och ger faktura- och referensnumrorna färdigt, ger mig gråa hår! Skulle inte klara mig utan!

Framtiden och den vision som Mira vill föra sitt företag mot

Miras dröm är att öppna en sk. funktionell träningssal – med låg tröskel. Med det menar hon ett ställe som människor vill och vågar komma till oavsett sin träningsbakgrund, där varje person bemöts som individ.

…en plats, ett vardagsrum, där människor intresserade av träning, motion och välmående kan hänga med varandra trots att man själv inte skulle ha lust att träna just den dagen. Självklart hör ständig personlig utveckling och att hållas med i branschens utveckling till Fitness4U:s framtidsvision.

Miras hälsningar till andra företagare och de som drömmer om att starta eget

När jag frågar Mira vad hon skulle hälsa till de som funderar på att starta eget kommer svaret blixtsnabbt: Våga börja. I början är det alltid svårt, men allt löser sig. Man kan lära sig det man inte kan och få hjälp av andra om man bara ber. Mer erfarna företagare hjälper gärna till. Det är alltså bara att våga sätta igång fanns det kan kännas skrämmande.

Mira vill sparra andra företagare till att lita på sig själv, sparra och uppmuntra andra företagare och vara glad för andras framgång. Också om de skulle vara företag inom din egen bransch.

…Andras framgång är inte bort från dig – tvärtom ett sätt för dig att reflektera över vad du också kan utveckla i ditt eget företag. Ta vara på bra idéer, var öppen för nytt och satsa på det du kan bra. Som företagare är du själv 100 procentigt ansvarig för hur du gör saker. Både på gott och ont. Det betyder att du själv kan påverka det du vill uppnå och hur – det är bara du själv som kan vara ett hinder för företagets framgång. Om du känner avundsjuka eller frustration över någon annans framgång, ändra din egen verksamhet mot de mål du vill uppnå. Ingen annan kan göra det för dig. Samma gäller framgång: Var stolt över dig själv och klappa dig själv på axeln när du lyckas.

Har du en inspirerande företagarbakgrund som du skulle vilja dela med dig till oss? Ta kontakt! Vi hör gärna mer!