Isolta Kassaturva – Försnabba ditt kassaflöde

Isolta Kassaturva är en fakturafinansieringstjänst som hjälper dig att få in dina pengar snabbare. Du får in pengarna genast efter att du skickat fakturan.

Vi erbjuder tjänsten i samarbete med PURO Finance Oy.

Varför kassaturva?

Pengarna in genast

Du får betalt genast efter att du skickat iväg fakturan.

Flexibla betalningsvillkor för dina kunder

Du kan erbjuda längre betalningstid till dina kunder utan att din egen kassa lider.

Tydlig prissättning

Inga fasta kostnader – du betalar bara för de fakturor du finansierar enligt fakturans betalningsvillkor.

Pris

Du betalar en fast procentandel av fakturans summa enligt fakturans betalningsvillkor. Inga andra kostnader ingår. Du kan själv välja de företagskunder vars fakturor du vill finansiera.

Vi betalar 80% av fakturans summa åt dig när du skickat fakturan. Den resterande summan betalas åt dig när kunden har betalat fakturan. Provisionen dras av från den första inbetalningen. Prisexempel: När du skickar en 100 € faktura med 14 dagars betalningsvillkor och kunden betalar fakturan i tid, är finansieringsprovisionen för fakturan 50 cent.

Finansieringsprovisionen enligt fakturans betalningsvillkor:

1-7 dagar

0,25 %

8-15 dagar

0,5 %

16-30 dagar

1,30 %

31-45 dagar

2,10 %

46-60 dagar

2,80 %

61-90 dagar

4,20 %

Priset inkluderar

Kundfordringarna in på kontot samma dag som du fakturerar
Påminnelser och vid behov indrivning av fakturorna
Rapportering och uppföljning av fordringarna

Provisionen räknas på basen av fakturans summa incl. moms och uppfyllt betalningsvillkor. Exempel: Om fakturans betalningsvillkor är 7 dagar, men kunden betalar fakturan 14 dagar från fakturans datum, dras den resterande provisionen av från den andra inbetalningen.

Hur fungerar tjänsten?

Vanliga frågor

 • Vad händer om kunden inte betalar fakturan?

  Du bär risken för kundfordringen. Om kunden inte betalar fakturan trots påminnelser och eventuella indrivningsåtgärder, dras den summa som redan betalats åt dig av från någon kommande inbetalning. I priset ingår två betalningspåminnelser och de skickas ut automatiskt efter respektive förfallodag. Om du vill kan vi också föra över fakturan till indrivning. På detta sätt gör vi allt för att undvika en situation där fakturan förblir obetald.

 • Förs en obetald faktura automatiskt över till indrivning?

  Nej. Vi kommer alltid överens med dig om du vill att en obetald faktura förs över till indrivning eller inte. I tjänsten ingår två betalningspåminnelser. Om kunden inte betalar fakturan trots påminnelserna kan fakturan föras över till indrivning om du så önskar.

 • Hur ser fakturan ut hos kunden?

  En faktura som finansieras ser ut precis som alla de andra fakturor du skickar från Isolta. Vi lägger bara till en text på fakturan som berättar för mottagaren att fakturan är finansierad och i betalningsuppgifterna syns således PURO Finance:s kontonummer.

 • För vem passar Kassaturva?

  • Dina kunder är företag (B2B)
  • Du fakturerar ofta samma kunder
  • Du vill säkra din egen betalningsförmåga

Waiting kassaturva-form