Oletko opettanut asiakkaasi maksamaan laskut myöhässä? 5 vinkkiä nopeampaan saatavien kotiuttamiseen

Saatavien hidas kierto johtuu valitettavan usein liiketoiminnan harjoittajan hyväntahtoisuudesta. Raha ei kierrä, kun tahtotilaa ei löydy usein turhaan kuviteltuun asiakkaan mielen pahoittamiseen. Joskus ajatellaan, että tietty saatava on intressiltään niin pieni, että sen voi ehkä suorittaa myöhemminkin. Toisaalta saatava saatetaan vastaavasti nähdä niin huomattavana, että katsotaan ymmärrettäväksi, ettei sitä välttämättä voida sovitussa aikataulussa edes maksaa. Kuitenkin laskusaatavankin taustalla on aina jokin sopimus tai sitoumus. Sopimukset on pidettävä –pacta sunt servanda– niin kuin on tapana sanoa.

Artikkeli on toteutettu yhteistyössä Uuva Oy:n kanssa

Saatavien hidas kierto johtuu valitettavan usein liiketoiminnan harjoittajan hyväntahtoisuudesta. Raha ei kierrä, kun tahtotilaa ei löydy usein turhaan kuviteltuun asiakkaan mielen pahoittamiseen. Joskus ajatellaan, että tietty saatava on intressiltään niin pieni, että sen voi ehkä suorittaa myöhemminkin. Toisaalta saatava saatetaan vastaavasti nähdä niin huomattavana, että katsotaan ymmärrettäväksi, ettei sitä välttämättä voida sovitussa aikataulussa edes maksaa. Kuitenkin laskusaatavankin taustalla on aina jokin sopimus tai sitoumus. Sopimukset on pidettävä – pacta sunt servanda – niin kuin on tapana sanoa.

Joillakin elinkeinonharjoittajilla tällainen yhteiskunnassa vallitseva ns. hempeä luotonhallinta on voinut johtaa jopa siihen, että laskut maksetaan aina tarkoituksellisesti myöhässä. Alkuperäinen eräpäivä on vasta alku uuden velkojan luotonvalvonnan aktiivisuuden arviointiin perustuvan eräpäivän laskemiselle. Jos hellämielisyys on suurta, ei liene ongelmaa suorittaa saatava joitakin viikkoja, miksei jopa kuukausiakin myöhässä. Myös saatavien priorisointi on tällaisessa asetelmassa tavanomaista. Tällöin vain aggressiivisempien velkojien tai esimerkiksi lainsäädännöllisesti etuoikeutettujen velkojien saatavat suoritetaan.

Nopeasti muuttuvassa maailmassamme ei kannata suhtautua asiakkaisiin turhan luottavaisesti. Eilisen menestyjä voi olla huomenna konkurssissa. Ajatukset tulevat ja ajatukset menevät. Keinoja saatavien kotiuttamisen tehostamiseen on lukemattomia, mutta tietyt perusasiat on hyvä sisäistää heti alkuun. On syytä kiinnittää huomiota esimerkin omaisiin keinoihin, joilla saatavat voidaan saada kotiutettua tavanomaista nopeammin. Tässä kirjoituksessa listataan viisi tällaista keinoa, jotka eivät suinkaan siis ole tyhjentäviä. Ne kuitenkin osaltaan auttavat vahvistamaan jokaisen käsitystä luotonvalvonnasta ja siihen liittyvistä kysymyksistä.

5 vinkkiä saatavien nopeampaan kotiuttamiseen

  1. Tarkista aina asiakkaidesi maksukyky
  2. Hyödynnä ennakkomaksut osana asiantuntijatyötä
  3. Laajenna kotiuttamista koskevaa keinovalikoimaasi
  4. Ulkoista yrityksesi luotonvalvonta ammattilaisille
  5. Ennakoi saatavien kotiuttamista jo sopimusteksteissä ja sitoumuksissa

Lue lisää vinkeistä alta.

Vinkki 1. Tarkista aina asiakkaidesi maksukyky

Ensimmäisenä ja ilmeisimpänä keinona on aina muistaa tarkistaa kaikin mahdollisin keinoin asiakkaan maksukyky. Tämä on olennaista kaiken kokoisten toimijoiden kohdalla. Maksukyky on varsin helppoa tarkistaa eri kanavien kautta ja maksukyvyn tarkistaminen eliminoi tehokkaasti luottotappioita. Maksukykyyn perustuva tarkka arviointi kasvattaa tuotteitasi tai palveluitasi kaipaavien keskuudessa kuvaa yhtiöstäsi vakavaraisena ja harkitsevana niin, etteivät syvissä maksuvaikeuksissa olevat tahot edes ajaudu puheillesi. Tämä säästää organisaatiosi ajan tuottavampaan työhön.

Vinkki 2. Hyödynnä ennakkomaksut osana asiantuntijatyötä

Toinen esimerkki koskettaa etenkin asiantuntijuutta vaativia työtehtäviä. Voi olla mielekästä pyytää osa palvelusuorituksesta maksettavaksi sovitusta vastikkeesta ennakkoon. Ennakon suorittaminen osoittaa osaltaan asiakkaan sitoutuneisuutta tulevaan, mahdollisesti suurempaan suoritukseen. On myös huomattava, että asiantuntijuutta edellyttävissä työtehtävissä palveluita saatetaan nimenomaisesti suunnata maksukyvyltään heikoille organisaatioille ja yksityishenkilöille. Tällöin on selvää, että mahdollisen ennakkomaksunkin on oltava tuntuvampi. Ennakkomaksut takaavat sen, ettei saatavien kotiutumisesta tarvitse niin usein huolehtia.

Vinkki 3. Laajenna kotiuttamista koskevaa keinovalikoimaasi

Kolmanneksi kyseeseen voi tulla kotiuttamista koskevan keinovalikoiman laajentaminen. Hyvin usein suorittamattomiin saataviin saattaa liittyä samanlainen kaava saatavien kotiuttamiseksi. Koko prosessi alkaa esimerkiksi maksumuistutuksella tai kahdella. Joskus tällainen lähestymistapa saattaa olla liian varovainen. Ääritapauksissa kyseeseen voisi ennemminkin tulla esimerkiksi velalliselle todisteellisesti tiedoksi annettava konkurssiuhkainen maksukehotus. Etenkin PK-yritykset reagoivat varsin nopeasti konkurssiuhkaisen maksukehotuksen tuomaan konkreettiseen uhkaan konkurssiin asettamisesta. Joskus myös rikosoikeudellinen lähestymistapa saattaa olla perusteltu.

Vinkki 4. Ulkoista yrityksesi luotonvalvonta ammattilaisille

Neljänneksi ja etenkin suuremmissa organisaatioissa hyvinkin ilmeiseksi keinoksi vaikuttaa saatavien nopeampaan kotiuttamiseen on ulkoistaa koko luotonvalvonta. Ulkopuolinen ammattilainen, joka keskittyy vain ja ainoastaan saatavien kotiuttamiseen, on aina tehokkaampi toimija kuin täysin muuhun liiketoimintaan keskittyvä organisaatio. Ulkoistaminen poistaa myös sen moraalisen taakan, mikä syntyy, kun organisaation olisi lähestyttävä erilaisin perintätoimin jopa hyvinkin läheisiä asiakkaitaan. Ulkopuolisen ammattilaisen tuki auttaa, jotta mahdollisesti kiusallista ja liiketoimintaa kärjistävää keskustelua asiakkaan kanssa ei tarvitse käydä yksin oman organisaation puitteissa.

Vinkki 5. Ennakoi saatavien kotiuttamista jo sopimusteksteissä ja sitoumuksissa

Viidenneksi kohdaksi voidaan nostaa se, että on syytä ottaa saatavien kotiuttamiseen liittyvät ongelmat huomioon hyvissä ajoin ja etukäteen. Erilaisiin sopimusteksteihin ja sitoumuksiin on mielekästä ottaa lausekkeet saatavien maksuajoista, saatavien perinnästä, perintäkuluista, riidanratkaisusta ja muista vastaavista saatavan elinkaareen liittyvistä kysymyksistä. Kun tällaisista asioista on sovittu etukäteen ja ne ovat luonnollinen osa liiketoiminnan dokumentaatiota, asiakkaat oppivat välittömästi joutuisamman maksukäytännön Sinun organisaatioosi hyväksi.

Artikkelin on kirjoittanut Uuva Oy:n lakimies Herkko Havumäki (OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja). Havumäki on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2011 ja työskennellyt niin liike-elämässä ja asianajotoimistoissa kuin julkisella sektorilla ja yrittäjänäkin. Havumäki on kiinnostunut erityisesti riita-asiain oikeudenkäyntien hoitamisesta kaikissa oikeusasteissa. Havumäellä löytyy intohimoa myös hallintolainkäyttöä kohtaan.