Mikä on rakennusalan käännetty verovelvollisuus ja milloin sitä käytetään?

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa sitä, että palvelun myynnistä on verovelvollinen ostaja.

Oletko aloittanut yritystoiminnan rakennusalalla ja mietit mikä on käännetty arvonlisävero ja miten sitä sovelletaan vai oletko siinä vaiheessa, että pitäisi lähettää lasku käänteisellä arvonlisäverolla?

Kokosimme sinulle yhteen tärkeimmät asiat käännetystä arvonlisäverosta helposti ymmärrettävään muotoon, jotta sinun ei tarvitse pähkäillä ylimääräistä.

Mikä on käänteinen arvonlisävero?

Arvonlisäverotuksessa myyjä yleensä tilittää arvonlisäveron eteenpäin valtiolle. Käänteisessä arvonlisäverossa veron tilittää myyjän sijasta ostaja. Tällä pyritään harmaan talouden kitkemiseen. Rakennusalalla on tyypillistä pitkät urakoitsijaketjut, joka edesauttaa arvonlisäveromaksujen laiminlyöntiä. Käänteisessä arvonlisäverossa pääurakoitsija vastaa arvonlisäveron maksusta.

Milloin käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta on sovellettava?

Seuraavien ehtojen täyttyessä sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta:

 • myydään rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta rakentamispalvelua varten
 • ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai vuokraa työvoimaa rakentamispalvelua varten, ja
 • myynti tapahtuu Suomessa

Huomaa, että tässä puhutaan rakentamispalveluiden myynnistä. Pelkkä rakennustavaran myynti ei vaadi käännettyä arvonlisäveroa. Tämä on ehkä yleisin virhe mikä liittyy käännettyyn arvonlisäveroon.

Esimerkiksi jos yrittäjä myy asunnon hälytysjärjestelmiä ilman asennuspalvelua, niin kyse ei ole rakentamispalvelun myynnistä. Yrittäjä saattaa myöhemmin joissain yksittäisissä tapauksissa joutua korjaamaan myymäänsä järjestelmää. Tällaiset tilanteet ovat kuitenkin harvinaisia eikä yrittäjän katsota myyvän näitä huoltopalveluita muutoin kuin satunnaisesti. Näin ollen yrittäjän rakentamispalvelujen ostoihin ei sovelleta käännettyä verovelvollisuutta, vaan yrityksen ostolaskut ovat arvonlisäverollisia.

Palvelut, jotka jäävät käänteisen arvonlisäverotuksen ulkopuolelle

Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta tavaroiden myynnissä eikä rakentamispalvelun myynnissä yksityishenkilölle.

Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta esimerkiksi seuraaviin palveluihin:

 • viheralueiden istutus ja hoito
 • näytteenotot, koeporaukset, putkistojen kuvaukset, mittaukset, tarkastukset, katselmukset
 • arkkitehtipalvelut
 • rakennuskoneiden vuokraus ilman kuljettajaa tai koneenkäyttäjää
 • ulkotilojen puhtaanapito (tiet, lentokentät, torit, puistot yms.)
 • kuljetuspalvelut
 • rakennusjätteiden poisvienti
 • saastuneiden maiden poisto
 • murskauspalvelun myynti
 • metsien maanmuokkaus
 • kiinteistön huolto rakennustyömaalla, esim. lumien poisto piha-alueelta (lumien poisto rakennettavista rakennuksista on käännetyn piirissä)
 • viemärihuollot ja -kuvaukset
 • tulisijojen ja ilmastoinnin nuohoukset

Täältä näet verottajan kattavan listan eri palveluiden jaottelusta

Käänteisen verovelvollisuuden merkinnät laskulle

Rakentamispalvelun myyjän tulee antaa ostajalle lasku. Myyjän on selvitettävä, täyttääkö ostaja edellytykset, joiden perusteella käännettyä verovelvollisuutta voidaan soveltaa. Jos ne täyttyvät, myyjä laskuttaa ostajaa verottomalla laskulla. Epäselvissä tapauksissa on hyvä pyytää selvitys ostajalta. Laskussa on noudatettava yleisiä laskumerkintöjä. Siihen on merkittävä ostajan arvonlisäverotunniste, tieto siitä, että ostaja on verovelvollinen sekä verovelvollisuuden peruste esimerkiksi seuraavasti: AVL 8 c §, joka viittaa arvonlisäverolain kohtaan käänteisestä arvonlisäverovelvollisuudesta. Suomalaisen ostajan arvonlisäverotunniste kotimaan kaupassa on y-tunnus.

Miten teen laskun (Isoltalla) käänteisellä verovelvollisuudella?

Mikäli tarvitset tarkempaa ohjeistusta niin tässä UKK -artikkelissa kerromme miten se tehdään.

Tässä videossa Reino näyttää miten se tehdään:

Käänteisen arvonlisäveron ilmoittaminen

Veroilmoituksessa on omat kohtansa rakentamispalvelun myynnille ja ostolle sekä oston veron määrän ilmoittamiselle. Täältä löydät verottajan veroilmoituksen, jossa voi ilmoittaa käännetyn arvonlisäveron.

Myyjä ilmoittaa kohdassa Rakentamispalvelun ja metalliromun myynnit myyntiensä yhteismäärän.

Ostaja ilmoittaa kohdassa Rakentamispalvelun ja metalliromun ostot (käännetty verovelvollisuus) ostojensa yhteismäärän. Ostaja laskee veron 24 % verokannan mukaan ja ilmoittaa sen kohdassa Vero rakentamispalvelun ja metalliromun ostoista (käännetty verovelvollisuus). Siltä osin kuin ostot ovat vähennyskelpoisia, ostaja ilmoittaa veron kohdassa Verokauden vähennettävä vero.

Esimerkiksi jos olet myynyt käänteisen verovelvollisuuden alaisia palveluita 3000 €:n edestä, niin tämä summa ilmoitetaan kohdassa rakentamispalvelun ja metalliromun myynnit.

Jos olet ostanut käänteisiä verovelvollisuuden alaisia palveluita 2000 €:n edestä, niin tämä ilmoitetaan kohdassa rakentamispalvelun ja metalliromun ostot. Ostajana sinun pitää vielä ilmoittaa vero, joka tässä tapauksessa olisi 24 % eli 0,24 * 2000 € = 480 €. Tämä tulee kohtaan vero rakentamispalvelun ja metalliromun ostoista.

Vähennysoikeus

Käänteisen arvonlisäveron vähennysoikeus on samanlainen kuin normaalissakin arvonlisäverossa. Vähennysoikeus koskee hankintoja, jotka on tehty verollista liiketoimintaa varten.

Myyjä saa vähentää hankintoihinsa sisältyvät arvonlisäverot normaaliin tapaan, vaikka ostaja on palvelun myynnistä verovelvollinen.

Varsinkin pitkissä aliurakoitsija ketjuissa voi käydä sillä tavalla, että vähennettävä arvonlisävero on suurempi kuin myynnistä suoritettava arvonlisävero. Jos maksettava arvonlisävero menee negatiiviseksi, niin se palautetaan yrittäjälle.

Tässä oli tärkeimmät kohdat kerätty mitä sinun yrittäjänä tulisi tietää käänteisestä arvonlisäverosta.