Miten sinä kirjanpitäjänä voisit osoittaa välittäväsi asiakkaastasi enemmän?

Teimme kyselytutkimuksen asiakkaillemme syys-lokakuun 2017 aikana liittyen kirjanpitoon ja taloushallintoon. Halusimme selvittää, löytyykö kirjanpitäjän ja yrittäjän välisestä suhteesta ryppyjä. Tutkimme ongelmakohtia kirjanpidon aineiston kokoamisessa ja sen välittämisessä kirjanpitäjälle. Tämän lisäksi selvitimme millaisia kysymyksiä osapuolilla on toisilleen. Pyrkimyksemme on helpottaa kirjanpitäjän ja yrittäjän välistä yhteistyötä – tähän haimme ajatuksia vastauksista. Vastauksia saimmekin yli 200.

Suurin osa kyselyyn vastanneista asiakkaistamme ovat olleet yrittäjinä 5-10 vuotta. 85 % asiakkaista on ulkoistanut kirjanpidon. Suurimmat syyt tähän olivat ajansäästö ja kirjanpitäjän ammattitaito. Ammattitaitoisen kirjanpitäjän kanssa voi luottaa, että asiat menevät oikein. Yli neljäsosa asiakkaista maksaa kirjanpidosta yli 200 € / kk. Tämä on paljon ja moni yrittäjä toivookin tähän helpotusta.

Mitä kirjanpitäjä maksaa kuukaudessa

Kysyimme myös, mikä kirjanpidon työvaihe vie yrittäjiltä eniten aikaa. Nämä vaiheet olivat kuittien järjestäminen sekä kirjanpitoaineiston kokoaminen kirjanpitäjälle.

Kirjanpitäjän valintaan vaikutti eniten se, että on kirjanpitäjä on tuttava tai yrittäjätuttavan suosittelema. Tässä asiassa puskaradio toimii vahvasti. Muita vaikuttavia tekijöitä olivat hinta ja paikkakunta.

Kirjanpitäjän valinta

Valintaan vaikuttaa myös se, että suurin osa toimittaa aineiston viemällä itse (68 %) tai postitse (19 %). Tutkimuksen pohjalta tässä ilmeni olevan paljon tehostamisen varaa. Moni yrittäjää toivoo, että aineiston voisi toimittaa kirjanpitoon sähköisesti napin painalluksella. Vaihtoehtoisesti kirjanpitäjä voisi itse käydä noutamassa aineiston silloin kun tarvitsee.

Aineiston toimitustapa

Yrittäjien mukaan suurimmat kysymykset kirjanpitäjiltä ovat puuttuvat kuitit ja tositteet. Myös tässä löysimme ratkaisuehdotuksia. Yrittäjä voisi kuvata kuitit ohjelmaan, jossa voisi syöttää hinnan, kulutyypin ja arvonlisäveron valmiiksi. Samalla, kun manuaalinen työ vähenisi, kirjanpitäjä voisi keskittyä palvelemaan asiakastaan paremmin.

Yrittäjistä 43 % vastasi, ettei kirjanpitäjä tarjoa kirjanpidon lisäksi muuta apua. Tämä olisi paras tapa osoittaa välittävänsä asiakkaasta. Asiakkaat kokivat eniten saavansa apua kirjanpitäjältä verotukseen, palkanlaskentaan sekä muutenkin yritystoimintaan liittyviin kysymyksiin. Selvästi asiakkaat toivovat kirjanpitäjältä turvasatamaa, jolta saa vastaukset kaikkiin kirjanpidon kysymyksiin.

Auttaako kirjanpitäjä

Yrittäjillä suurin päänvaiva ovat korkeat kustannukset ja työläs papereiden pyörittely. Me Isoltassa pyrimme siihen, että ohjelmamme auttaisi yrittäjää tekemään asiat oikein. Yrittäjä haluaa päästä pakollisista paperihommista eroon ja keskittyä ydinliiketoimintaan, kun taas kirjanpitäjä haluaa saada kuitit ja tositteet järjestyksessä ja ajallaan.

Haluamme saada nämä kaksi maailmaa, yrittäjän ja kirjanpitäjän maailma, kohtaamaan toisensa. Tämä ei ole helppoa, eri maailmoissa on erilaiset ihmistyypit. Silti olemme päättäneet ryhtyä tähän ja uskomme, että lopputuloksesta tulee onnistunut. Haluamme entisestään syventää kirjanpitäjän ja yrittäjän välistä suhdetta.

Kerromme mielellämme lisää tutkimuksesta ja sen tuloksista, ota yhteyttä:

Henri Ylitalo
henri.ylitalo@isolta.com
0405217010