ALV-laskuri - arvonlisäveron laskeminen

ALV-laskurilla arvonlisäveron laskeminen on helppoa. Arvonlisävero lasketaan siten, että verottomaan hintaan lisätään arvonlisävero kyseisen arvonlisäprosentin mukaan. Se on onneksi yksinkertaista, mutta muutamia sudenkuoppia kannattaa välttää.

ALV-%: 0 %

Veroton: 0,00 €

Arvonlisävero: 0,00 €

Verollinen: 0,00 €

Arvonlisäveron laskeminen

Arvonlisävero lasketaan siten, että verottomaan hintaan lisätään arvonlisävero kyseisen arvonlisäprosentin mukaan. Seuraavaksi kerromme esimerkkien kautta miten eri tilanteissa arvonlisävero lasketaan esimerkiksi verottoman yksikköhinnan tai verollisen yksikköhinnan tapauksissa.

Veroton yksikköhinta

Tuotteen nimi Veroton hinta Määrä Verokanta
Tuote 1 30 7 24%
Tuote 2 50 3 24%

Veroton loppusumma on 7 x 30 + 3 x 50 = 360

ALV:n osuus on 0,24 x 360 = 86,40

Verollinen loppusumma = 360 + 86,40 = 1,24 x 360 = 446,40

Verollinen yksikköhinta

Yksi yleisimmistä virheistä tehdään, kun arvonlisäveron määrää lasketaan verollisesta hinnasta.

Oletetaan, että verollinen yksikköhinta on 100 euroa. Tästä saadaan veroton hinta jakamalla 1,24:lla. Tulos ei ole kovin mukava - 100 / 1,24 = 80,6451613. Jos tämä pyöristetään, saadaan verottomaksi hinnaksi 80,65.

Oletetaan nyt, että myydään tuhat kappaletta em. 80,65 euron tuotetta ja sovelletaan em. laskukaavaa.

Tuotteen nimi Veroton hinta Määrä Verokanta
Tuote 1 80,65 1000 24%

Veroton loppusumma on 1000 x 80,65 = 80650

ALV:n osuus on 0,24 x 80650 = 19 356

Verollinen loppusumma = 80650 + 19356 = 1,24 x 80650 = 100 006

Tulos ei välttämättä ollut toivottu. Jos tuotteen verollinen hinta on 100 euroa, haluamme ehkä että kun tätä myydään tuhat kappaletta, loppusumma on 100.000 euroa, ei 100.006 euroa. Voisimme lisätä verottomaan hintaan desimaaleja saadaksemme lisää tarkkuutta, mutta ero tulee teoriassa aina jossain tilanteessa esiin vaikka desimaaleja olisi enemmänkin.

Kevennetyissä laskumerkinnöissä verotonta hintaa ei tarvitse näyttää. Tehdään laskelma vähän eri tavalla eli näytetään vain verollinen hinta.

Tuotteen nimi Veroton hinta Määrä Verokanta
Tuote 1 100 1000 24%

Verollinen loppusumma on 1000 x 100 = 100.000

Veroton loppusumma on 100.000 / 1,24 = 80 645,1613 (pyöristetään 80645,16)

ALV:n osuus on 100.000-80645,16 = 19 354,84

Perusteeltaan arvonlisäveron laskeminen on siis hyvin yksinkertaista kunhan pitää mielessä, että arvonlisävero lasketaan aina verottomasta hinnasta.

Suomen arvonlisäverokannat

Alla listattuna arvonlisäverokannat yleisimmillä tuotteilla ja palveluilla. Useimpien tavaroiden ja palveluiden verokanta on 24 %. Osassa on alhaisempi verokanta, koska valtio haluaa edistää niiden myyntiä. Esimerkiksi jos olet mökkikylää pyörittävä yrittäjä, tällöin vuokraamiesi mökkien alv-kanta on 10 %. Jos lisäksi tarjoat ruokaa, niin käytössä on alv-kanta 14 %. Jos kylmäkaapissa on tarjolla olutta, niin sen arvonlisävero on 24 %.

Arvonlisäverokannat

 • 24% - useimpien tavaroiden ja palveluiden verokanta
 • 14% - elintarvikkeet, ravintolapalvelut (Huom. Ei koske alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden myyntiä eikä tarjoilua)
 • 10% - kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, majoituspalvelut
 • 0% - vienti EU-alueen ulkopuolelle, tavaran myynti EU-maihin arvonlisäverovelvollisille ostajille. Näistä hankinnoista on myös vähennysoikeus.

Huom. Jotkin liiketoiminnat jäävät kokonaan arvonlisäverotuksen ulkopuolelle esimerkiksi terveydenhoito- ja sairaanhoitopalvelut sekä muusikot

Nollaverokannalla laskuttaessa verottomuuden perustetta ei tarvitse merkitä laskuun. Pelkkä merkintä riittää verottomuudesta. Esimerkiksi laskulle voidaan merkitä ”Veroton myynti”

Lista kaikista tavaroiden ja palveluiden arvonlisäverokannoista löytyy verottajan sivuilta

Jokaisessa maassa on omat arvonlisäverokannat. Ne täytyy jokainen katsoa maakohtaisesti. Täältä löytyy EU-maiden arvonlisäveroprosentit.

Halutessasi voit lukea lisää blogistamme ulkomaankaupan arvonlisäverotuksesta.

Käänteinen arvonlisäverovelvollisuus

Käänteinen arvonlisäverovelvollisuus on käytössä rakennusalalla. Arvonlisäverotuksessa veron maksaa yleensä myyjä. Käänteisessä verovelvollisuudessa veron maksaa ostaja eikä myyjä. Tämän tarkoituksena on kitkeä pimeää työvoimaa ja maksujen laiminlyömistä.

Laskulla tämä näkyy siten, että myyjä laskuttaa ostajaa verottomalla laskulla. Siihen ei merkitä verokantaa eikä veron määrää. Laskuun on merkittävä ostajan arvonlisäverotunniste, joka kotimaan kaupassa on Y-tunnus. ALV-numero saadaan maatunnuksesta FI ja Y-tunnuksesta ilman väliviivaa. Esimerkiksi jos Y-tunnus on 1854047-8, niin arvonlisäverotunniste on FI1854047.

Laskussa pitää myös mainita, että ostajalla on velvollisuus ilmoittaa ja maksaa arvonlisävero. Laskuun merkitään ostajan verovelvollisuuden peruste esimerkiksi viittamalla arvonlisäverolain (AVL) 8 c §:ään, joka viittaa rakentamispalvelujen ostajiin.

Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen

Lähtökohtaisesti yrittäjän kannattaa aina ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi johtuen arvonlisäveron alarajahuojennuksesta. Teoriassa joissain tilanteissa voisi olla kannattavampaa jättäytyä tämän ulkopuolelle. Esimerkiksi jos ostat lapion toiselta ei arvonlisäverovelvolliselta yrittäjältä ja myyt tämän asiakkaalle ilman arvonlisäveroa halvemmalla. Lisäksi kirjanpito on hieman helpompaa. Hyödyt ovat sen verran pieniä, joten se on harvoin kannattavaa.

Yrittäjä yleensä liittyy arvonlisäverovelvolliseksi eli alv-rekisteriin yrityksen perustamisen yhteydessä. Rekisteriin on koottu tiedot yrityksistä, jotka ovat arvonlisäverovelvollisia. Liittymisen voi tehdä YTJ-palvelussa. Jälkikäteen sen voi tehdä muutosilmoituksella, joka löytyy myös YTJ-palvelusta.

Kun olet arvonlisäverorekisterissä, niin voit aloittaa verollisen laskutuksen.

Arvonlisäveron alarajahuojennus

Aloittavan yrittäjän kannattaa muistaa arvonlisäveron alarajahuojennus. Sen kautta verottajalle maksettavasta arvonlisäverosta voi saada vähennystä, jos tilikauden (12 kk) liikevaihto jää alle 30 000 euron. Jos liikevaihto on enintään 8 500 euroa, verovelvollinen saa huojennuksena koko maksettavan arvonlisäveron.

Tässä avuksi esimerkkilaskelma. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna 25000 €. Yksinkertaistuksen vuoksi kaikki myynti oli alv-kannalla 24 % ja ostojen alv-vähennystä ei ole.

Laskukaava on seuraava: (vero- (liikevaihto - 8 500 €) x vero) / 14 000 €

Näin ollen maksettava aronlisävero oli 25000 € * 0,24=6000 €. Nyt meillä on tarvittava luvut alarajahuojennukseen

6000 € - (25000 €-10000 €)*6000 €/20000 € = 1500 €

Yrittäjä joutuu maksamaan 1500 € vähemmän arvonlisäveroa.

Alarajahuojennuksella tuetaan pienellä liikevaihdolla toimivia yrittäjiä, jotta heidän ei tarvitse maksaa niin paljoa arvonlisäveroa. Verottajan saama hyöty on siinä, että pienet yrittäjät ilmoittavat säntillisemmin tulonsa, jotta voivat hyötyä alarajahuojennuksesta.

Yrittäjän täytyy itse laskea vähennykseen oikeuttavan määrän ja ilmoittaa tiedot viimeisen kuukauden arvonlisäveroilmoituksella. Lisätiedot laskukaavasta saat verottajan sivuilta.

Arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen

Arvonlisävero maksetaan yleensä laskutuskuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivään mennessä. Tämän voi tehdä OmaVero-palvelussa. Jos liikevaihtosi on tarpeeksi pieni, niin maksaminen voi tapahtua myös harvemmin.

Jos yrityksesi liikevaihto on alle 30 000 €, niin arvonlisäveron voi maksaa vain kerran vuodessa. Tämä pitää tehdä seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Jos yrityksesi liikevaihto on 30 001 - 100 000 € välillä, niin arvonlisäveron voi maksaa joka kolmas kuukausi. Tämä maksetaan laskutuskuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivään mennessä. Esimerkiksi tammi-maaliskuun arvonlisävero viimeistään toukokuussa 12.5. mennessä.

Jos yrityksesi liikevaihto ylittää 100 000 €, niin arvonlisävero pitää maksaa silloin kuukausittain. Tässä pätee sama sääntö kuin joka kolmas kuukausi maksettavassa arvonlisäverossa, mutta maksu tapahtuu kuukausittain. Esimerkiksi tammikuun arvonlisävero maksetaan maaliskuussa 12.3. Mennessä.

Maksuperusteinen arvonlisävero

Kuten edellä kirjoitin, niin arvonlisävero pitää yleensä maksaa laskutuskuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivään mennessä. Tässä mallissa arvonlisävero piti maksaa vaikka yrittäjä ei ollut vielä saanut asiakkaalta rahaa. Vuodesta 2017 verottaja toi tähän helpotusta maksuperusteisen arvonlisäveron muodossa.

Jos liikevaihto jää alle 500 000 euron, niin silloin voi arvonlisäveron maksaa vasta sitten, kun asiakas on maksanut laskun. Esimerkiksi yritys myy tuotteen helmikuussa ja saa rahan kesäkuussa. Myynnistä saatu arvonlisävero maksetaan vasta kesäkuussa. Perinteisessä mallissa arvonlisävero olisi pitänyt maksaa jo huhtikuussa.

Pienyrittäjän saa hyötyä siitä, että pidentyneet maksuajat haittaavat hieman vähemmän

Miksi on hyvä idea käyttää Isoltan laskutusohjelmaa ALV laskurina?

Isoltalla saat automaattisesti laskettua arvonlisäveron verottomasta tai verollisesta hinnasta sekä kumpaa hintaa laskulla näytetään. Se toimii hyvin myös alv-laskurina, joten ei tarvitse enää pähkäillä menikö laskut oikein.

Selkeät raportit

Ajansäästö

Automaattinen ALV-laskelma

Onnellinen verokarhu

Ammattimaiset laskut

Onnellinen kirjanpitäjä

Miten lasken arvonlisäveron Isoltalla?

Isoltan laskutusohjelmalla pystyt tekemään verottajan vaatimat laskumerkinnät vaivattomasti. On kyseessä sitten nollaverokanta, käänteinen arvonlisäverovelvollisuus tai EU-myynti, niin kaikissa tapauksissa Isoltalla laskun lähettäminen onnistuu helposti.

1. Lisää tuote ja hinta

 • Lisää tuote käsin tai tuoterekisteristä
 • Lisää hinta

2. Valitse sopiva alv-kanta

 • 24%
 • 14%
 • 10%
 • 0%
 • ...Muu (syötä alv käsin)

3. Lisää tarvittava alv-merkintä

 • Jos myyt ALV-kannalla 0 %, kirjoita laskulle siihen liittyvä huomautus ja mahdollinen pykälä, esim. ‘ALV 0 % (Yhteisömyynti)’ tai ‘Veroton AVL 34 §:ssä tarkoitettu myynti’

4. Valitse haluatko näyttää hinnat verottomana tai verollisena

 • Erityisesti yritysten välisessä kaupassa olisi suositeltava käyttää yksikköhintoina aina verottomia hintoja
 • Jos on erityisiä syitä käyttää verollisia yksikköhintoja (esim. kuluttajakauppa), tulisi tarkistaa riittääkö kevennetyt laskumerkinnät ja valita Isoltassa käytettäväksi verollisia yksikköhintoja

5. Tarkista laskuttamasi alv

 • Näet laskukoosteesta laskuttamasi arvonlisäveron eriteltynä kannoittain

Oletko valmis säästämään aikaa?

Anna Isoltan laskea arvonlisävero sinun puolestasi
Käyttöönotto 2 minuutissa - ei sitoumuksia

Yli 30 000 käyttäjää!

Isolta-laskutusohjelman hinnasto

Laskutusjaksot:
 • Laskutus
 • Saatavien seuranta
 • Maksumuistutukset ja hyvityslaskut
 • Myynnin raportointi
 • Asiakkuudenhallinta
 • Tuoterekisteri
 • Tilausvahvistukset, tarjoukset ja lähetteet
 • Sähköposti- ja PDF-laskutper lähetetty lasku
 • Verkkolasku yritykselleper lähetetty lasku
 • Verkkolasku kuluttajalleper lähetetty lasku
 • Ostolaskuper vastaanotettu lasku
 • Tulostuspalveluper lähetetty lasku
 • Maksuhäiriömerkinnän tarkistus
 • Palkanmaksuper maksettu palkka
 • Perintäpalveluper lähetetty lasku
 • Maksuvalvontaper lähetetty lasku
 • Kassaturva (laskurahoitus)per lähetetty lasku

Starter

10 laskua vuodessaTienaa lisää suosittelemalla
0 € / kk
 • Laskutus
 • Saatavien seuranta
 • Maksumuistutukset ja hyvityslaskut
 • Myynnin raportointi
 • Asiakkuudenhallinta
 • Tuoterekisteri
 • Tilausvahvistukset, tarjoukset ja lähetteet
 • 0 €Sähköposti- ja PDF-laskut (per lähetetty lasku)
 • 0,59 €Verkkolasku yritykselle (per lähetetty lasku)
 • 0,59 €Verkkolasku kuluttajalle (per lähetetty lasku)
 • 0,59 €Ostolasku (per vastaanotettu lasku)
 • 2,26 €Tulostuspalvelu (per lähetetty lasku)
 • 2,00 €Maksuhäiriömerkinnän tarkistus
 • 12,00 €Palkanmaksu (per maksettu palkka)
 • 1,00 €Perintäpalvelu (per lähetetty lasku)
 • cross Maksuvalvonta
 • Kassaturva (laskurahoitus) Hinta määrittyy laskun summan ja maksuehdon mukaan.

Premium

Ei laskurajaa
22,00 € / kk + alv
 • Laskutus
 • Saatavien seuranta
 • Maksumuistutukset ja hyvityslaskut
 • Myynnin raportointi
 • Asiakkuudenhallinta
 • Tuoterekisteri
 • Tilausvahvistukset, tarjoukset ja lähetteet
 • 0 €Sähköposti- ja PDF-laskut (per lähetetty lasku)
 • 0,59 €Verkkolasku yritykselle (per lähetetty lasku)
 • 0,59 €Verkkolasku kuluttajalle (per lähetetty lasku)
 • 0,59 €Ostolasku (per vastaanotettu lasku)
 • 2,26 €Tulostuspalvelu (per lähetetty lasku)
 • 2,00 €Maksuhäiriömerkinnän tarkistus
 • 12,00 €Palkanmaksu (per maksettu palkka)
 • 0,35 €Perintäpalvelu (per lähetetty lasku)
 • 0,35 €Maksuvalvonta (per lähetetty lasku)
 • cross Kassaturva (laskurahoitus)
Säästä aikaa ja ota Isolta käyttöön
Käyttöönotto 2 minuutissa - ei sitoumuksia

 Isoltan tiimi tukenasi

Me Isoltalaiset haluamme auttaa yrittäjiä keskittymään olennaiseen ja tekemään kestävämpää liiketoimintaa.

Olemme suomalainen vakavarainen ohjelmistoyritys ja kehitämme laskutusohjelmaa nimeltä Isolta. Asiakkaanamme on yli 30 000 yritystä Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Saksassa.

Tehtävämme on kysyä, kuunnella ja auttaa – ymmärtää aidosti mitä yrittäjä ajattelee.

Aloita vaivattomampi alv-laskenta ja lähetä laskut

Rekisteröidy maksutta Isolta-palveluun. Et tarvitse luottokorttia. Voit koekäyttää ohjelmaa vapaasti ja aloittaa laskuttamisen heti.

Aloita laskutus ilmaiseksi
Käyttöönotto 2 minuutissa - ei sitoumuksia