Miten kuittipakko vaikuttaa sinuun?

1.1.2014 voimaan astuneen kuitintarjoamisvelvollisuuden (”kuittipakko”) myötä kaikista käteis- ja korttimyynneistä on annettava ostajalle maksusuorituksesta kuitti, josta käy ilmi myös myyty tuote tai palvelu. Pelkkä maksupäätekuitti ei siis riitä. Lain tarkoitus on vähentää harmaata taloutta.

* Laki ei koske yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 8 500 € vuodessa. Yleishyödyllinen harrastus- ja yhdistystoiminta sekä maa- ja metsätalouden harjoittajat jäävät myös lain rajauksen ulkopuolelle. Ulkotiloissa tapahtuvaa tori- ja markkinamyyntiä, jossa ei myydä alkoholituotteita, voi myös jatkossa harrastaa ilman maksukuitin antamista.

Kuitti voi olla käsinkirjoitettu, tulostettu tai sähköinen. Tärkeää kuitenkin on, että kuitissa on mainittu oikeat asiat:

  1. Päivämäärä
  2. Kuitin numero tai vastaava yksilöivä numero
  3. Myyjän nimi ja Y-tunnus
  4. Myydyn tuotteen tai palvelu nimi sekä määrä
  5. Hinnat
  6. Arvonlisäveron osuus ja arvonlisäverokanta