Taloushallinnon ammattilaisen neuvot aloittavalle yrittäjälle

Sixones on talousjohtamisen palveluita tarjoava yritys, joka auttaa yrityksiä talouden suunnittelussa, seuraamisessa ja ennustamisessa. Sixonesin toimitusjohtajan Sampo Salmi kertoo mietteitään rahoituskelpoisuudesta ja talousjohtamisesta.

Rahoituksen ja rahoituskelpoisuuden osalta aloittavan yrittäjän tulisi kiinnittää huomioita perusasioihin: liiketoimintasuunnitelmaan ja ansaintalogiikkaan. Molempien tulisi olla itselle niin selkeitä, että ne pystyy kuvaamaan myös toiselle. Liiketoimintasuunnitelmassa pitäisi pystyä selkeästi kuvaamaan, mistä raha tulee, mihin se menee ja kuinka paljon jää ”viivan alle” sekä millä keinoilla voittoa tehdään. Voittoa tekevä yritys on kannattava ja yrityksen kannattavuus on merkittävä tekijä, kun puhutaan rahoituskelpoisuudesta.

Yritystä perustaessa kannattaisi laskea, mitä yrityksen kannattavuus tarkoittaa luvuissa: minkälaisia summia yritykseen sitoutuu ja mitä se tuottaa. Lukujen kautta pystyy analysoida, mihin yrityksen kannattavuus käytännössä perustuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Ennen rahoituksen hakemista olisi hyvä tehdä kassavirtalaskelma siitä, miten yritystä tullaan pyörittämään, niin että rahoituslainaa voidaan lyhentää. Laskelmat kannattaa tehdä erillaisten ”mitä jos”-tilanteiden kautta, koska asiat menevät todennäköisesti eri tavalla, kuin mitä itse on ajatellut. Rahoituksen hakeminen on helpompaa, kun laskelmat ovat kunnossa.

Rahoituksessa on kaksi päätyyppiä: Oman ja vieraan pääoman ehtoinen. Vieraan pääoman rahoituksessa (lainaraha) helpoin ja luontevin yhteistyökumppani on pankki. Vahvasti kasvuhakuisen ja kansainvälistymistä tavoittelevan yrityksen, jonka rahoitustarpeet ovat huomattavasti suuremmat, kannattaa miettiä oman pääoman ehtoista riskirahan hakemista erillaisilta pääomasijottajilta. Tällöin liiketoimintasuunnitelman ja ansaintalogiikan tulee olla äärimmäisen hyvin kuvattu, jotta pystyy paremmin kommunikoimaan mahdollisen sijoittajan kanssa. Pääomasijoittajat esittävät paljon hakalia kysymyksiä, jonka vuoksi on hyvä sparrata tapaamista ensin ammattilaisen kanssa ja tehdä tapaamista varten hyvä presentaatio.

Yrittäjän olisi hyvä tehdä myös kassavirran ennustamista ja tulosennustamista. Useasti kirjanpitäjä on se, joka raportoi yrittäjälle yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Tieto perustuu kuitenkin siihen, miten viime kuussa meni ja kuinka paljon tilillä on rahaa nyt. Siitä siis puuttuu tärkeät ennakoivat elementit: paljonko tililtä lähtee ja tulee rahaa tänään, huomenna sekä lähipäivinä. Ennakoiva talousraportointi ottaa huomioon asioita, mitä tulee tapahtumaan lähikuukausien aikana. On hyödyllistä tietää, mikä tulee olemaan kassan tilanne kolmen kuukauden kulttua verrattuna nykytilanteeseen. Helpoin tapa ennakoida tulevaa on avointen laskujen kautta eli reskontran seurantaa ja analysointia.

Yhteenvetona Sampo painottaa liiketoimintasuunnitelman tärkeyttä. Tulee olla ymmärrys siitä, miten yritys tekee rahaa ja mihin yrityksen rahat menee. Sitä vasten pystyy suunnitella yrityksen investointeja sekä rahoitustarvetta. Suurimmat sudenkuopat ovat puutteelliset suunnitelmat, puutteeliset laskelmat ja liian optimistinen näkemys yrityksen kannattavuudesta ilman, että se perustuu laskelmiin. Rahoitusta hakiessa kannattaa turvautua ammattilaisen apuun, jotta kokonaisuus on toimiva ja yksityiskohdat saa hiottua kohdalleen.