Aloittavan yrittäjän artikkelisarja osa 6: Taloushallinto

Isolta social media banner

Aloittavien yrittäjien kokemuksia jakavassa artikkelisarjan viimeisessä teemassa tutustutaan taloushallinnon arkeen. Artikkelissä käydään läpi mitä yrittäjän taloushallintoon kuuluu. Tarkastellaan mitä yrittäjät pitää oman yrityksen taloudessa tärkeänä ja mistä taloushallinnon rutiinit koostuvat.

Yrityksen taloushallinto käsittää monia tärkeitä tehtäviä; laskutus, ostolaskujen käsittely, raportointi, kirjanpito, palkanlaskenta, työnantaja- ja veroilmoitusten laadinta, budjetointi ja paljon muuta. Taloushallinnon tehtävät vaihtelevat eri yrityksissä, mutta ainakin jossain määrin taloushallinto on osa jokaisen yrityksen toimintaa. Taloushallinnon merkitys osana yrityksen toimintaa vahvistuu toiminnan kasvaessa.

Mitä jokaisen yrittäjän pitäisi tietää taloushallinnosta?

Hyvin usein pienyrittäjä tekee taloushallinnon eteen vain sen, mikä on pakollista.

Toki lakisääteinen taloushallinto ja muu toiminnan kannalta olennainen, kuten ostolaskujen maksu ja kirjanpidon järjestäminen on taloushallinnon tärkeitä perusasioita, jotka täytyy olla hyvin hoidettu, ja näin tuntuukin kaikilla olevan. Taloushallinnon järjestäminen ja sen osa-alueet vaihtelevat eri yrityksissä. Verot täytyy maksaa ja veroilmoitus tulee täyttää ajallaan. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi muita henkilöitä, on palkanlaskentaan liittyvät asiat otettava huomioon.

Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Yleinen käytäntö on, että kirjanpito jätetään ammattilaisen hoidettavaksi ja keskitytään itse omaan ydinosaamiseen. Kirjanpidon ulkoistaminen tilitoimistolle/kirjanpitäjälle onkin yleensä paras ratkaisu.

Liiketapahtumien tositeaineisto, kuten laskutetut laskut ja yrityksen ostolaskukuitit tulee käsitellä ja säilyttää 7 vuoden ajan.

Miten hoidan taloushallintoni vielä paremmin?

Aineiston systemaattinen kerääminen ja sen toimittaminen kirjanpitäjälle antaa hyvän pohjan yrityksen taloushallinnolle. Hyvin järjestetty aineiston käsittely, kuten selkeä laskukooste tehdyistä myynneistä helpottaa kirjanpitäjän työtä, joka taas vähentää kirjanpidosta aiheutuneita kustannuksia.

Tämän päivän yrittäjien taloushallinnon järjestämistä helpottaa tietotekniset ratkaisut. Sähköinen taloushallinto mahdollistaa järjestelmään syötetyn tiedon luotettavan tallentamisen ja käsittelyn. Sen lisäksi, että sähköisesti arkistoitu tosite, kuten lasku on helppo säilyttää, sähköinen järjestelmä mahdollistaa sinne syötettyjen tietojen käytettävyyden myöhemmin yrityksen muita toimintoja varten. Kirjanpidon ja myynnin seurannan kannalta tärkeät myyntiraportit ja laskuluettelot ovat tämän jälkeen vain muutaman hiiren klikkauksen päässä, joka nopeuttaa ja helpottaa taloushallintoa huomattavasti.

Koska olet selvästi kiinnostunut oppimaan lisää yrityksen taloushallinnosta, haastan sinut tekemään oman yrityksesi talouden seurannan eteen enemmän kuin olisi pakko. On tärkeää seurata ja käyttää omasta toiminnastaan saatavilla olevaa tietoa, tehdä ennusteita ja laskelmia, katsoa myös tulevaan.

Yrittäjällä täytyy olla hyvä käsitys yrityksensä kannattavuudesta. Tämänhetkisen ja aiemman tilanteen seurannan lisäksi, olisikin hyvä tietää onko yritys kannattava myös vuoden tai kolmen vuoden kuluttua?