Laskurahoitus tutuksi – 10 kysymystä factoring-rahoituksesta ja yrityksen laskujen myynnistä

Yrittäjänä saatat löytää itsesi tilanteesta, jossa rahat asiakkaalle lähetetystä laskusta olisi hyvä saada tilille välittömästi. Rahojen nopealle kotiutumiselle voi olla tarvetta etenkin silloin, kun laskutettava summa on iso ja maksuaika pitkä. Nopea ratkaisu ongelmaan on laskurahoitus, johon pääset tutustumaan tarkemmin tässä artikkelissa.

1. Mitä laskurahoitus tarkoittaa?

Laskurahoitus tarkoittaa, että yrityksesi saa rahoitusta sen myyntisaatavia eli erääntymättömiä myyntilaskuja vastaan. Näin ollen rahat asiakkaalle lähettämästäsi laskusta kilahtavat heti yrityksesi tilille. Rahoittaja – eli rahoitusyhtiö tai pankki – toki nappaa välistä oman palkkionsa.

Palvelumalleja on tarjolla erilaisia. Laskujen rahoittamisessa voi olla kyse jatkuvasta factoring-rahoituksesta, jossa kaikki myyntilaskusi tai tietylle asiakasyrityksellesi lähtevät laskut rahoitetaan. 

Toisaalta myös yksittäisten laskusaatavien myynti rahoitusyhtiölle kertaluontoisesti on täysin mahdollista palveluntarjoajasta riippuen.

Käydään seuraavaksi hieman tarkemmin läpi näiden kahden rahoitusmuodon eroja.

2. Mitä eroa on factoring-rahoituksella ja laskujen myynnillä?

Laskujen myynnin ja factoring-rahoituksen perusidea on sama: molemmissa tavoitteena on myyntilaskusaatavien kotiuttaminen mahdollisimman nopeasti yrityksesi käyttöön.

Olennaisimmat erot piilevät siinä, kuka kantaa luottoriskin ja kuinka suuri osa laskun loppusummasta maksetaan yrityksellesi heti.

Factoring-rahoituksessa panttaat laskusaatavasi luoton vakuudeksi

Factoring-rahoituksessa rahoitusyhtiö tai pankki tarjoaa yrityksellesi luottoa, jonka vakuutena laskujesi saatavat ovat. Factoringia hyödyntäessäsi yleensä noin 80 prosenttia saatavasta maksetaan yrityksellesi heti.

Loppuosuuden saat, kun asiakkaasi on maksanut laskun rahoitusyhtiölle. Mahdolliset luottotappiot jäävät yrityksesi kontolle, jos asiakas ei syystä tai toisesta maksakaan laskua.

Monesti factoring-palveluissa rahoittajan kautta lähetetään kaikki yrityksen myyntilaskut. Poikkeuksia toki löytyy. Esimerkiksi Kassaturva-palvelussa voit vapaasti valita, kenen yritysasiakkaasi laskut haluat rahoittaa ja milloin.

”Joustavan rahoituksen puute on haaste monelle suomalaiselle pienemmälle ja keskisuurelle yhtiölle, vaikka yritys olisikin hoitanut talousasiansa moitteettomasti. Usein yrityksen rahoituksen saamisen esteeksi muodostuu vakuuksien puute”, kertoo PURO Financen riskijohtaja Tuomas Helle.

Factoring-rahoitukseen pääset kiinni tekemällä sopimuksen, jossa määritellään rahoitusyhtiölle tai pankille siirtyvät myyntilaskut. Laskut lähetät asiakkaillesi rahoittajan kautta.

Factoring-sopimukseen sisällytetään yleensä maksumuistutusten lähettämisen sekä perinnän kaltaisia lisäpalveluita. Tarvittaessa rahoittajataho voi vastata myyntisaatavien koko elinkaaresta.

Laskujen myynti on factoring-rahoitusta joustavampaa mutta kalliimpaa

Laskujen myynnissä sen sijaan on enemmän kyse kertaluontoisesta rahoituksesta. Laskuja myydessäsi saat yleensä rahat heti kokonaisuudessaan yrityksesi tilille rahoittajan palkkiolla miinustettuna. 

Luottoriski siirtyy pääsääntöisesti laskun ostajalle eli rahoitusyhtiölle. Kun rahat ovat yrityksesi tilillä, et ole enää vastuussa saatavasta. Luottoriskin siirtäminen kuitenkin nostaa palvelun hintaa factoringiin verrattuna.

Yksittäisen laskun myyntiä harkitessasi voit yleensä ladata laskun valitsemasi rahoitusyhtiön verkkopalveluun ja pyytää siitä tarjouksen. Rahoitusyhtiö tarkistaa laskun kiistämättömyyden ja päättää sen jälkeen laskun ostamisesta.

Yhteistä laskujen myymiselle ja factoring-rahoitukselle on se, että laskujen on oltava erääntymättömiä ja riidattomia. Molemmissa rahoitusvaihtoehdoissa on myös yleensä kyse yritysten välisten laskujen rahoittamisesta. Joillakin palveluilla myös kuluttajalaskujen rahoitus on kuitenkin mahdollista.

Varsin monet laskutusohjelmia tarjoavat yritykset tekevät yhteistyötä rahoituspalvelujen kanssa. Tämä tarkoittaa, että laskujen myynti tai factoring-sopimuksen solmiminen onnistuu tarvittaessa helposti myös niiden kautta. 

Esimerkiksi Isolta tuottaa Kassaturva-palvelunsa yhdessä kotimaisen Puro Finance Oy:n kanssa.

3. Millaisiin tilanteisiin ja millaisille yrityksille laskusaatavarahoitus soveltuu?

Laskurahoituspalveluja voivat hyödyntää aivan kaikenkokoiset yritykset toimialasta riippumatta. Pääsääntöisesti laskuja kuitenkin rahoitetaan eniten sellaisilla toimialoilla, joilla maksuajat ovat pitkiä ja laskutettavat summat normaalia suurempia

Esimerkiksi rakennusalalla on yleistä, että materiaali- ja tarvikehankintoihin pitää investoida jo kauan ennen kuin asiakasta voidaan laskuttaa. Tällöin myyntisaatavien nopea kotiuttaminen aiemmista projekteista on usein tarpeen.

Yksittäisen tai useamman laskun myyminen voi puolestaan olla kätevä ratkaisu, jos yrityksesi tuotteiden tai palveluiden kysyntä yllättäen laskee tilapäisesti. Mikäli rahojasi on samaan aikaan kiinni aiemmin lähettämiesi myyntilaskujen saatavissa, laskurahoitus on näppärä tapa kotiuttaa eurot heti tilille.

Esimerkiksi koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusolosuhteissa laskurahoitus on tuonut helpotusta monen yrityksen tilapäiseen kassavajeeseen. Myös sesonkiluontoinen yritystoiminta voi olla syy hyödyntää laskurahoituspalveluja hiljaisempina myyntikausina.

Laskujen rahoittamiselle voi kuitenkin olla yhtä lailla tarvetta, jos kassakone laulaa tauotta. Varastojen täyttäminen uusilla tuotteilla sujuu nopeasti, kun saat rahat asiakkaille lähettämistäsi laskuista heti käyttöön.

Niin factoring-rahoituksella kuin laskujen myymisellä on omat hyvät puolensa. Laskujen myynti sopii joustavasti yksittäisiin ja tilapäisiin rahoitustarpeisiin. Factoring puolestaan mahdollistaa pientenkin laskusaatavien jatkuvan kotiuttamisen tasaisella tahdilla. 

Erityisen hyvin factoring voi sopia yrityksille, jotka myyvät usein samoille asiakkaille tai joilla on vain muutamia isompia asiakkuuksia.

4. Mitä hyötyä laskurahoituksesta on yrityksellesi?

Yritysten tarpeet vaihtelevat, mutta yleisesti ottaen laskurahoituksen hyödyt ovat seuraavanlaisia:

 • Yrityksesi kassavirta pysyy ennustettavampana ja maksuvalmius paranee.
 • Sijoitat tai investoit yrityksesi rahat nopeammin, kun pääomat eivät ole kiinni saatavissa.
 • Saat myönnettyä asiakkaillesi pidempiä maksuaikoja. Sitä kutsutaan hyväksi palveluksi.
 • Laskurahoituspalveluja löytyy joustavasti eri tarpeisiin: voit myydä vain yksittäisen laskun tai halutessasi rahoittaa vain tietylle yritysasiakkaallesi lähtevät laskut.
 • Factoring-rahoituksessa hallinnolliset työt vähenevät. Voit keskittyä yrityksesi ydintoimintaan ja jättää maksuvalvonnan ja perintätoimet ammattilaisille.
 • Rahoitusyhtiöiden tarjoamiin yrityslainoihin verrattuna laskurahoitus on yleensä halvempi vaihtoehto.

5. Mitä mahdollisia sudenkuoppia laskusaatavien myyntiin ja rahoitukseen voi liittyä?

Pelkkää ruusuilla tanssimista laskujen muuttaminen rahaksi ei toki ole. Ensinnäkään et voi rahoittaa tai myydä aivan mitä tahansa laskuja. Palveluntarjoajasta riippuen esimerkiksi kuluttaja-asiakkaille tai joillekin ulkomaisille yrityksille lähteviä laskuja et välttämättä pysty kierrättämään laskurahoituspalvelun kautta.

Myös maksajayrityksen liian heikko luottoluokitus torppaa yleensä mahdollisuudet laskujen myyntiin. Hyvin pieniä yksittäisiä laskuja et myöskään yleensä voi myydä. 

Factoring-sopimuksen solmiminen rahoitusyhtiön tai pankin kanssa on myös kiven alla, jos oman yrityksesi luottoluokitus ei ole riittävällä tasolla.

Ja kuten arvata saattaa, nopealla rahalla on toki hintansa. Rahoitusyhtiöiden veloittamissa provisioissa voi olla isoja eroja. Varsinkin jatkuvissa factoring-sopimuksissa kulut on onneksi mahdollista pitää hyvinkin matalalla tasolla.

Tästä lisää seuraavaksi.

6. Laskurahoituksen hinta – kuinka paljon laskujen rahoittaminen maksaa?

Laskurahoituksen hinta riippuu muun muassa seuraavista asioista:

 • Jääkö luottoriski yrityksellesi vai siirtyykö se rahoitusyhtiölle?
 • Millä tasolla laskutettavan yrityksen luottoluokitus on?
 • Kuinka pitkä on laskun maksuaika?
 • Oletko rahoittamassa yhtä vai useampaa laskua?
 • Kuinka suurta summaa olet laskuttamassa?

Kun kyse on laskun myymisestä, varsin tyypillinen hinta on 2-10 prosenttia laskun loppusummasta. Luottotappioriski siirtyy pääsääntöisesti rahoitusyhtiön kontolle, mikä luonnollisesti näkyy palvelun hinnassa.

Jatkuvissa factoring-rahoitussopimuksissa prosenttiosuus voi olla edellä mainittua selvästi pienempi, jos laskun maksuaika on lyhyt.

Esimerkiksi Kassaturva -palvelussa provisio on 1,65 prosenttia laskun verollisesta loppusummasta, kun maksuehto on 16-30 päivää. 8-15 päivän maksuehdolla vastaava lukema on 0,70 prosenttia. Korkeimmillaan provisio on 4,95 prosenttia, kun maksuaika on 61-90 päivää. Mitään muita kuluja palvelun käytöstä ei synny.

Hintaan sisältyy myyntisaatavien seuranta ja raportointi, muistutukset sekä mahdollinen perintään ohjaus.

7. Millaisia laskuja voit pantata tai myydä rahoitusyhtiöille?

Rahoitettaville laskuille asetetuissa vaatimuksissa voi olla hienoisia eroja palveluntarjoajasta riippuen. Perusperiaatteet ovat kuitenkin yleensä samoja.

Kassaturva-palvelussa voit rahoittaa laskuja, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

 • Lasku on riidaton.
 • Laskutettava tuote tai palvelu on toimitettu asiakkaalle.
 • Laskua ei ole vielä lähetetty.
 • Laskun vastaanottaja on yritysasiakas.

Laskurahoitusta et voi hyödyntää, jos laskun eräpäivä on jo ehtinyt mennä. Tällöin oikea osoite laskulle on maksumuistutusten jälkeen perintäpalvelu.

8. Miltä rahoitettu lasku näyttää asiakkaalle?

Rahoitusyhtiön kautta asiakkaallesi kulkeutuva lasku näyttää samalta kuin mikä tahansa muukin lasku. Yrityksesi logo ja yhteystiedot löytyvät laskulta aivan normaaliin tapaan.

Ainoa ero on, että laskussa on rahoitusyhtiön tilinumero sekä maininta laskun siirtymisestä rahoitusyhtiölle.

Laskujen rahoittamista ei tarvitse erikseen perustella. Kyseessä on nykyaikainen ja suosittu rahoitusmuoto, jonka hyödyt yritysten maksuvalmiudelle ja kassankierrolle ovat yleisesti tiedossa.

Asiakkaille on kuitenkin kohteliasta tiedottaa, että laskut tulevat vastaisuudessa rahoituspalvelun kautta. Laskurahoituksesta on usein hyötyä myös asiakkaallesi, sillä tarvittaessa se mahdollistaa pidempien maksuaikojen myöntämisen.

9. Miten laskurahoitus huomioidaan kirjanpidossa?

Olipa kyse laskujen myynnistä tai jatkuvasta factoring-sopimuksesta, laskujen rahoittamisella on oma vaikutuksensa kirjanpitoon.

Yrittäjänä sinun ei tarvitse itse huolehtia asiasta, vaan saat rahoitusyhtiöltä tarvittavat rahoituserittelyt kirjanpitäjällesi toimitettavaksi. Palvelusta riippuen rahoittaja voi myös toimittaa tiedot suoraan tilitoimistoosi.

Kassaturva-palvelussa saat rahoituskumppaniltamme Puro Financelta viiteaineiston sekä raportin kirjanpitoon sähköpostitse. Raportointijaksoksi voit valita viikoittain tai kuukausittain.

10. Mikä on Kassaturva-palvelu?

Kassaturva on laskurahoitus- eli factoringpalvelu, joka ei kuitenkaan toimi aivan perinteisen factoring-rahoituksen tapaan. Sinun ei tarvitse lähettää kaikkia myyntilaskujasi rahoittajan kautta, vaan voit vapaasti valita, kenen yritysasiakkaasi laskut rahoitat ja milloin.

”Kassaturvasta saatu palaute on olluterittäinpositiivista.Asiakkaat nostavat esille erityisesti kaksi asiaa – palvelun saa helposti ja nopeasti startattua ja sen käyttö on edullista.Eniten ovatlämmittäneetpalautteet siitä, että palvelu on helpottanut asiakkaan päivittäistä arkea", kertoo PURO Financen toimitusjohtaja Junno Roine.

Palvelua käyttäessäsi näppäilet myyntilaskut normaaliin tapaan Isoltassa. Et kuitenkaan lähetä laskua suoraan asiakkaallesi, vaan yhteistyökumppanillemme Puro Finance Oy:lle, joka toimittaa laskun perille.

Kun olet lähettänyt laskun Purolle, Puro maksaa sinulle heti 80 prosenttia laskun summasta omalla rahoitusprovisiollaan vähennettynä. Loput 20 prosenttia saat, kun asiakas on maksanut laskun Purolle. 

Käytännössä Puro Finance siis tarjoaa sinulle rahoitusta myyntisaataviasi vastaan. Myyntisaatavat ovat sinulle myönnetyn rahoituksen vakuutena.

Asiakkaallesi lähtevä lasku näyttää samalta kuin muutkin Isoltasta lähettämäsi laskut. Laskussa on kuitenkin Puro Financen tilinumero sekä maininta laskun rahoittamisesta.

Palvelun käyttäminen edellyttää myönteistä rahoituspäätöstä. Sopimuksen rahoituspalvelun käytöstä teet Puro Financen kanssa.

Mitä tapahtuu, jos asiakas ei maksa Kassaturvan kautta lähettämääni laskua?

Kassaturva-palvelun hintaan sisältyy kaksi muistutusta. Ensimmäinen muistutus lähetetään viikko eräpäivän jälkeen ja toinen muistutus viikko ensimmäisen muistutuksen jälkeen. 

Jos asiakkaasi ei muistutuksista huolimatta maksa laskua, lasku voidaan siirtää perintään Puro Financen perintäkumppaneille. Tästä sovitaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti kanssasi.

Mikäli asiakkaasi maksua ei perintätoimien aloittamisenkaan jälkeen kuulu, menetetty saatava vähennetään tulevista maksuista, jotka Puro sinulle maksaa.

Miten saan Isoltan laskurahoituspalvelun käyttööni?

Rekisteröidy Isoltan käyttäjäksi ja ole yhteydessä asiakaspalveluumme.

Rahat tilille nopeammin

Kassaturva-palvelun avulla voit rahoittaa yritysasiakkaillesi lähettetyt laskut ja saat rahat tilille heti laskun lähettämisen jälkeen. Näin ennakoit kassavirtaasi paremmin.