Isoltas blogg

E-fakturering - så här fungerar det

E-fakturering blir hela tiden vanligare. Allt fler företag och organisationer tar helt enkelt inte längre emot fakturor i annan än elektronsik form. Isolta har gjort det så smidig som möjligt, men det finns trots allt ett par saker som är bra att veta innan du skickar iväg en e-faktura.

Här har vi samlat ihop de viktigaste, och vanligaste frågorna om e-fakturering i Sverige. Vi rekommenderar alla som ska skicka sin första e-faktura att läsa igenom artikeln.

Anställa personal - vad ta i beaktande?

Pengar flöder in, kundantalet ökar och kalendern börjar vara så full att de egna händerna inte räcker till - en bekant situation för många företagare.

ROTavdrag och RUTavdrag - fakturamall och svar på 5 vanliga frågor

Vad behöver jag veta om ROT- och RUT avdraget? Hur räknar jag ROT/RUT avdragets storlek? Hur skickar jag en ROT/RUT faktura? Dessa vanliga frågor får även vi av företagare som säljer tjänster som ger rätt till ROT- eller RUT -avdrag. I den här artikeln berättar vi det väsentliga om ROT- och RUT avdraget.

Företagarstory: Personal Trainer Mira Rosenberg

I den här artikeln presenterar vi Personal Trainer Mira Rosenberg och hennes väg till entreprenör. Hon delar med sig sin historia om varför det lönar sig att lita på sina egna styrkor och hur osäkerhet och utmaningar kan leda till ett framgångsrikt företag.

Report a Security Issue

At Isolta we take the security of our users and their data very seriously. Whenever Isolta gets a clue of a potential security problem, an investigation is begun.

Ta upp dessa 10 saker i din registerbeskrivning när den nya dataskyddsförordningen är här

Artikeln baserar sig på den registerbeskrivningsmodell som Dataombudsmannen erbjuder. Vi rekommenderar dig att kontrollera din egen registerbeskrivning med myndigheterna eller en jurist.

Förenkla din fakturering med Isolta Betalningsuppföljning

Har du stött på att en kund inte betalar sin faktura? Sätter du mycket tid på att skicka betalningspåminnelser och driva in pengar för obetalda fakturor? Hur uppdaterad är din ekonomiöversikt?

Isolta Betalningsuppföljning är en tjänst som sköter – som namnet säger – uppföljningen av fakturornas betalningar. I tjänsten ingår betalningspåminnelser och indrivning av obetalda fakturor, vilket hjälper dig att få in dina pengar snabbare på kontot. Med hjälp av tjänsten kan du alltså glömma allt det som sker efter att du skickat iväg en faktura. Det enda du själv behöver göra är att skicka dina fakturor och koncentrera dig på det väsentliga i företagandet.

Isoltas indrivningstjänst hjälper dig att få in dina pengar

Som Isoltas användare kan du skicka förfallna fakturor till en professionell indrivningsbyrå för påminnelse och indrivning.

Den nya dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning tillämpas.

I den här artikeln berättar vi vad det betyder för Isoltas kunder, d.v.s. små företag. Vi presenterar också de viktigaste sakerna som små företag behöver veta om den nya dataskyddsförordningen. Största delen av det vi tar upp är redan i kraft, så nu är det alltså ett bra tillfälle att reflektera över vad dataskyddsförordningen betyder för dig.

Kundrelationer

Hur vet du om din kund litar på dig? Enkelt. När kunden köper av dig. Ju viktigare din produkt eller tjänst är för kunden, desto mer tillit behövs för kundens köpbeslut.

Ekonomihantering

För ett företag är pengar som syre för människan. Det är en förutsättning för överlevnad. Därför är det viktigt att du som företagar håller koll på dina intäkter och utgifter - och framförallt följer upp företagets kundfordringar och obetalda fakturor. Motsatsen till dina kundfordringar är de skulder du har för dina egna inköp. Alltså dina leverantörsskulder. Leverantörsskulderna är en viktig del av din kassahantering och därför bör du ha tillgång till dem så att du kan granska situationen med jämna mellanrum.

Din produkt och marknadsföring

Att forma din produkt betyder att du klargör för dig själv och dina kunder vad du säljer. Med andra ord att du klart och tydligt kan svara på frågan "Vad köper mina kunder av mig?". En tydligt formad produkt förenklar kundens köpprocess, och effektiviserar din egen verksamhet. Hur formar man då en tydlig produkt? Marknadsföring är alla de situationer där dina kunder och potentiella kunder kommer i kontakt med ditt företag. Hur ska du planera marknadsföringen så att ditt företag är attraktivt?

Försäljning

Att hitta kunder kan kännas svårare än vad det egentligen är. Ett effektivt sätt att öka din kundbas är att göra arbete som dina kunder gärna rekommenderar vidare till andra. Men var hitta de första kunderna? Håll ribban låg och börja med bekanta och halvbekanta. Lova till en början lite mer än lite mindre. Sträva efter att bevisa för dina första kunder hur bra du verkligen kan vara - och be om respons. Satsa på det som du gör väl, och rätta till det som behövs.

Fakturering

En faktura är helt enkelt ett dokument som innehåller ett betalningskrav från dig till din kund - men samtidigt också mycket annat. När du fakturerar måste du beakta kundupplevelsen, skattekraven och ditt eget behov av att få in pengar. En faktura är dessutom en grundpelare för bokföringen. Ett bra faktureringsprogram hjälper dig med allt detta.

Bokföring

Som företagare måste du vara på kartan när det gäller hur det går för ditt företag. Det är bra att välja fem mätbara saker som indikerar hur det går för dig - som du följer upp dagligen eller i alla fall veckovis. Dessa fem saker ska ge insikt i hur din affärsverksamhet mår och utvecklas.

Jag fick en e-postfaktura, vad ska jag göra?

Med hjälp av Isoltas e-posttjänst kan våra användare skicka fakturor direkt till mottagarens e-post.

Kontakter

Isolta Ltd
Kägeluddsvägen 1
02150 ESBO, Finland
info@isolta.com

Isolta är en del av Accountors FMS software business grupp.

Kundsupport

+358 207 181 710
info@isolta.com
mån-tors: 9-15, fre: 9-14

Vanliga frågor